Deutsche Bank PBC poraz kolejny podwyższa wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego Polisy Lokacyjnej

Deutsche Bank PBC S.A. już po raz piąty w tym roku podwyższa wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego dla 6- i 12-miesiecznych polis lokacyjnych oferowanych we współpracy z Commercial Union.

Oprocentowanie dla Polis Lokacyjnych zwiększa się odpowiednio:
- dla polis 6M: z 4,42% na 4,78% (równoważne tradycyjnej lokacie o o proc. 5,90%)
- dla polis 12M: z 4,67% na 5,02% (równoważne tradycyjnej lokacie o o proc. 6,20%)
Zysk z polisy nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych.