Wyniki Finansowe rok 2008

warning: Creating default object from empty value in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
ING Bank Śląski

Po czterech kwartałach 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 445,4 mln zł w porównaniu z 630,7 mln zł w 2007 r. Główny wpływ na spadek wyniku za zeszły rok miały zawirowania na rynkach finansowych, przede wszystkim obniżenie wycen papierów dłużnych oraz osłabienie złotego.

Podstawowe wskaźniki finansowe na koniec 2008 roku:

• wskaźnik zwrotu z kapitału – 12,3%,
• wskaźnik koszty/dochody – 70,5%,
• udział kredytów zagrożonych – 2,1%,