BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczęły działalność rynkową.
Po piętnastu latach współpracy Banku Zachodniego WBK z Grupą Commercial Union, obaj partnerzy uruchomili dwie ubezpieczeniowe spółki joint venture - majątkową i życiową. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w obszarze bancassurace na rynku polskim.

BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń powołane zostały do obsługi 1,4 miliona klientów BZWBK, którym nowe podmioty zaoferują specjalnie przygotowane ubezpieczenia na życie

i majątkowe. Dzięki spółkom joint-venture wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia i najlepsze praktyki obu partnerów.

Uruchomienie BZWBK-CU pozwoli na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb klienta banku, harmonizację rozwiązań IT, ujednolicenie procedur obsługowych, pełne wykorzystanie know-how obu akcjonariuszy, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności bancassurance - komentuje Jacek Koronkiewicz, prezes Zarządu BZWBK-CU Towarzystw Ubezpieczeń.

W tym przedsięwzięciu Commercial Union wykorzystuje doświadczenia macierzystej Grupy Aviva, która w Europie stworzyła wiele podobnych spółek z największymi bankami, awansując do pierwszej ligi bancassurance - dodaje Adam Uszpolewicz Prezes Grupy Commercial Union Polska.

Produkty ubezpieczeniowe są naturalnym dopełnieniem oferty Banku. BZWBK-CU będą kompleksowo zajmowały się dotychczasowymi produktami ubezpieczeniowymi oferowanymi przez BZWBK, ale wprowadzą też nowe produkty. Już obecnie spółki świadczą ochronę ubezpieczeniową do kart płatniczych BZWBK. Ubezpieczenia do tych kart były dotychczas dostarczane przez różnych ubezpieczyli. W październiku w ofercie znajdzie się produkt strukturyzowany - Polisa Inwestycyjna. W planach na najbliższe miesiące jest także wdrożenie produktów ubezpieczeniowych towarzyszących kredytom gotówkowym i hipotecznym. Równolegle trwają prace nad nowatorskimi produktami ubezpieczeniowymi, ubezpieczeniowo-inwestycyjnymi oraz nad ofertą produktów typowo ochronnych.

Jednym z najistotniejszych celów biznesowych Banku Zachodniego WBK jest zapewnienie długoterminowych dochodów z linii banacassurance, których dynamika wzrostu będzie przewyższać dynamikę z klasycznych produktów bankowych. BZWBK ma ambicję bycia liderem rynku bancassurnce, a przychody prowizyjne w tej linii do 2011 roku powinny osiągnąć pułap 10% wszystkich przychodów prowizyjnych BZWBK - tłumaczy Mateusz Morawiecki, prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Utworzenie towarzystw BZWBK-CU jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój bancassurance w Polsce. Udział kanału bankowego w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych systematycznie rośnie - w 2007 roku udział tej formy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych sięgnął 24%, a według szacunków BZWBK-CU do roku 2013 banki powinny osiągnąć co najmniej 45-procentowy udział w sprzedaży ubezpieczeń.