BRE Bank mecenasem Złotych Firm Wielkopolski
Już po raz jedenasty BRE Bank jest partnerem rankingu największych firm w regionie Wielkopolski - „Złote Firmy Wielkopolski”. Wieloletnie zaangażowanie BRE Banku w ten program to wyraz poparcia dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu wspieranie i promowanie rodzimych przedsiębiorstw.

„Złote Firmy Wielkopolski” to konkurs organizowany przez „Głos Wielkopolski” wraz Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wielkopolskim Domem Mediowym.

Partnerstwo przy rankingu nie jest jedyną formą zaangażowania BRE Banku w rozwój regionu. Oprócz oferowania produktów, ułatwiających firmom prowadzenie bieżącej działalności oraz umożliwiających dokonywanie niezbednych inwestycji, Bank stara się merytorycznie wspierać rodzime przedsiębiorstwa. Tradycją stały się już warsztaty i szkolenia dla menedżerów firm współpracujących z BRE Bankiem na temat instrumentów finansowych czy możliwości wykorzystania środków z UE na inwestycje. Od dwóch lat BRE Bank nagradza również innowacyjne przedsiębiorstwa wyłonione na podstawie badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki.

Nagrody w rankingu zostaną wręczone dziś, 13 września podczas uroczystej Gali w Teatrze Nowym w PoznaniuTags: