Kredyt gotówkowy

Tutaj znajduje się zestawienie oferty kredytów gotówkowych

GE Money Bank - Kredyt Gotówkowy

ge money KREDYT GOTÓWKOWY NA MIARĘ w GE MONEY BANK


1. WSTĘP

ge money

Kredyt gotówkowy na miarę w GE Money Banku pozwoli Ci na:

wymarzone wakacje, remont domu, wyposażenie mieszkania, studia, kurs językowy, kupno samochodu, finansowanie innych wydatków...


2. ZALETY KREDYTU

 • dostępny przez Internet, bez wizyty w Banku,
 • kwota kredytu do 60.000 zł,
 • okres kredytowania od 6 do 96 miesięcy,
 • bez poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń,
 • wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat,
 • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel,
 • stała miesięczna rata.


3. JAK OTRZYMAĆ KREDYT

Wystarczą 3 kroki, aby otrzymać GotówkęOnline:

1. Wypełnij i wyślij online wniosek kredytowy (złożenie wniosku kredytowego nie zobowiązuje do skorzystania z oferty!).

2. W ciągu maksymalnie 24 godzin bank podejmuje decyzję kredytową, a następnie pracownik banku przekaże Ci ją telefonicznie. Wspólnie ustalicie szczegóły Twojego kredytu oraz czas i miejsce dostarczenia dokumentacji kredytowej (jeżeli złożysz wniosek poza godzinami pracy Infolinii pracownik Banku skontaktuje się z Tobą w pierwszej godzinie pracy następnego dnia).

3. Po dostarczeniu przesyłki przez kuriera, (który sprawdzi Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego) wypełnij, podpisz i odeślij dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w Liście Przewodnim.

W ciągu 48 godzin od wpłynięcia do Banku kompletnej dokumentacji, po pozytywnej weryfikacji, pieniądze zostaną przekazane na Twój rachunek bankowy.


4. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Dokumenty, które są wymagane do skompletowania dokumentacji kredytowej to:
aDowód osobisty (kserokopia dowodu osobistego; stara wersja dowodu osobistego 1, 2 i 3 strona, nowy dowód osobisty 1 i 2 strona) lub karta stałego pobytu.
aW zależności od źródła uzyskiwanego dochodu wymagane są następujące dokuementy:
  azatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące; w przypadku umowy zlecenia lub kontraktu obowiązuje również zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
  aemeryci:
ostatni odcinek emerytury (oryginał lub kserokopia) oraz kserokopia ostatniej decyzji o waloryzacji emerytury.
  arenciści:
decyzja o przyznaniu świadczenia, ostatni odcinek renty (oryginał lub kserokopia) oraz kserokopia ostatniej decyzji o waloryzacji renty.
  azbieg prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych:
kserokopia ostatniego odcinka emerytury lub renty i kserokopia ostatniej decyzji o waloryzacji świadczenia oraz kserokopia decyzji z ZUS-u o posiadania zbiegu prawa do świadczeń.
  a działalność gospodarcza oraz inne źródła dochodu:
dokumenty według ustaleń z Bankiem.
aJeżeli we wniosku zadeklarowałeś wolę łączenia dochodów ze współkredytobiorcą - załącz także dokument potwierdzający źródło i wysokoćć dochodów współkredytobiorcy, według powyższej specyfikacji.
aW celu potwierdzenia wysokości zadeklarowanych przez Ciebie dochodów Bank może zażądać dodatkowych dokumentów. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie.
Zapoznaj się z wyciągiem z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, taryfą opłat i prowizji i wysokością oprocentowania.
 
  aa Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Taryfa Opłat i Prowizji
  aa Wysokość oprocentowania
  a Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach


Lukas Bank - Kredyt Gotówkowy

KREDYT GOTÓWKOWY w LUKAS BANK


1. WSTĘP

bank

Kredyt gotówkowy Lukas Banku pozwoli Ci na:

wymarzone wakacje, remont domu, wyposażenie mieszkania, studia, kurs językowy, kupno samochodu, finansowanie innych wydatków...


2. ZALETY KREDYTU

 • Nie musisz mieć stałej pracy
 • A wszystko bez zbędnych formalności!
 • szybkie pożyczki - w 15 minut możesz otrzymać gotówkę do ręki!
  • od 500 zł do 30 000 zł
  • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • wysokie kwoty:
  • nawet do 80 000 zł
  • okres kredytowania do 72 miesięcy
 • pożyczki na spłatę innych kredytów:
  • nawet do 50 000 zł
  • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • specjalne warunki dla:
  • nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, policji, wojskowych, prawników
  • emerytów i rencistów


3. JAK OTRZYMAĆ KREDYT

Aby uzyskać kredyt gotówkowy LUKAS Banku skorzystaj z jednej z poniższych możliwości:LUKASlinia 0 801 33 00 11


4. WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać kredyt wystarczy, że przestawisz dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.
W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
  Pobierz dokument w formacie PDF (70 kB)
 • emeryci:
  ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:
  decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub kserokopia* nakazu płatniczego oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy
 • inne źródła dochodu:
  według indywidualnych ustaleń z LUKAS

*) oryginał do wglądu


5. OPROCENTOWANIE

Kredyt dla posiadaczy konta w LUKAS Banku

Jeśli masz konto w LUKAS Banku i wpłacasz na nie od 6 miesięcy co najmniej 800 PLN możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 22.11.2007r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 80 000 zł 8,5 - 16,5%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

W rozumieniu art.7 ust.1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001 roczna rzeczywista stopa oprocentowania (tzw. APR) wynosi średnio od dziewiętnastu i osiemdziesięciu czterech setnych procent do trzydziestu i czterdziestu ośmiu setnych procent. Stawki te są szacunkowe, a ich faktyczna wartość zależy od wysokości kredytu, historii kredytowej klienta, okresu kredytowania oraz miejsca zawarcia Umowy pożyczki.


Szczegółowe informacje - zadzwoń 0 801 33 00 11


Kredyt gotówkowy dla wszystkich

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.
Obowiązują od dnia 22.11.2007r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 80 000 zł 8,5 - 20,0%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Wysokość oprocentowania zależy od historii kredytowej kredytobiorcy. Klientom, którzy zaciągnęli już kredyt za pośrednictwem LUKAS Banku i terminowo go spłacali oferujemy niższe oprocentowanie.

W rozumieniu art. 7 ust 1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001 r. roczna rzeczywista stopa procentowa (tzw.APR) wynosi średnio od dwudziestu jeden i czterdziestu sześciu setnych procent do średnio czterdziestu jeden i dziewięciu dziesiątych procent. Stawki te są szacunkowe, a ich faktyczna wartość zależy od wysokości kredytu, historii kredytowej klienta, okresu kredytowania oraz miejsca zawarcia Umowy pożyczki.


Szczegółowe informacje - zadzwoń 0 801 33 00 11