ING BŚ Zysk - Konto dla firm w ING BANKU ŚLĄSKIM


1. WSTĘP

KONTO Z LWEM dla małych firm jest przeznaczone dla podmiotów osiągających roczne przychody ze sprzedaży netto/budżet poniżej 800 tys. EUR. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej proponowany jest odpowiedni wariant oferty dla małych firm:

 • KONTO Z LWEM dla małych firm - ZYSK

 • KONTO Z LWEM dla małych firm - ZYSK +

 • KONTO Z LWEM dla małych firm w EUR

KONTO w PLN służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podstawowe zalety:

 • wygodne i szybkie transakcje przez system bankowości internetowej ING BankOnLine oraz HaloŚląski (oba systemy udostępniane bezpłatnie)

 • szybki i bezpieczny dostęp do gotówki dzięki rozległej sieci oddziałów i bankomatów

 • dostęp do wielu produktów bankowych - oszczędnościowych i kredytowych, kart bankowych

 • niska opłata za prowadzenie rachunku - 9 zł przez pierwsze 6 miesięcy, a w kolejnych miesiącach - tylko 19 zł 

 • tanie przelewy elektroniczne: do innych banków  - 1zł, do ING Banku Śląskiego - 0 zł

 • otwarcie KONTA przez Internet lub telefon, bez wizyty w oddziale Banku

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe - idealny sposób na oszczędzanie, który daje Ci swobodę dostępu do swoich pieniędzy i atrakcyjne oprocentowanie.


2. PORÓWNANIE KONT W PLN

Różnice

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK +

Dla kogo jest dedykowane?

- osoby fizyczne
indywidualnie prowadzące działalność gospodarczą, 
- spółki osobowe (cywilne, jawne, partnerskie), 
- podmioty non-profit

spółki kapitałowe,
głównie spółki z o.o.

Opłaty
za:
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Dla rachunków otwartych od 30 maja do 31 lipca br. - bez opłat do końca roku !!! 60 zł
Przelew do innych banków krajowych poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski 1 zł 0,70 zł
Wyciąg papierowy po każdej zmianie salda (opłata za każdy wyciąg) 5 zł 2 zł
Potwierdzenia transakcji automatycznie załączane do wyciągów 0,50 zł 0,20 zł
Jaka jest funkcjonalność systemu bankowości internetowej ING BankOnLine?
Funkcjonalność
ING BankOnLine
Wersja podstawowa systemu, umożliwiająca jednoosobową akceptację transakcji przez Internet

Zarówno wersja podstawowa systemu, umożliwiająca jednoosobową akceptację transakcji, jak i tzw. Moduł Użytkowników, który umożliwia wieloosobową akceptację transakcji przez Internet


3. JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

 

Jeśli posiadasz rachunek firmowy w naszym Banku i korzystasz z ING BankOnLine lub HaloŚląski, KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK i ZYSK + możesz założyć poprzez te systemy.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z ING BankOnLine lub HaloŚląski, KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK możesz otworzyć w wybrany przez siebie sposób:

ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk
Złóż wniosek na naszej stronie internetowej* Zadzwoń 
0 801 111 999*
Odwiedź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego

ing bank zysk

   

KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK + oraz KONTO Z LWEM dla małych firm w EUR i USD możesz otworzyć odwiedzając dowolny oddział ING Banku Śląskiego.

Przy otwarciu pierwszego rachunku Klient jest zobowiązany dostarczyć dokumenty: 

 • określające status prawny podmiotu występującego o zawarcie Umowy
 • wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
 • zaświadczenie o nr NIP i REGON

* dotyczy wyłącznie osób fizycznych indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą


4. WPŁATY PIENIĘDZY

Wpłaty pieniędzy można dokonać poprze:

 • wpłate w oddziale banku

 • wpłate na poczcie, przekazem pocztowym

 • przelewając pieniądze z innego rachunku 

 • poprzez zlecenie przelewów wynagrodzenia od pracodawcy


5. WYPŁATY I PRZELEWY 

W ramach konta w ING mamy dostęp do bezpłatnych wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego,oraz z bankomatów sieci Euronet oraz do bezpłatnych przelewów z KONTA przez Internet oraz telefon w ramach automatycznego serwisu HaloŚląski. Konto z Lwem umożliwia również bezpłatne złożenie, zmiana i realizacja stałych zleceń płatniczych i polecenia zapłaty na rachunki w ING Banku Śląskim.


6. POLECENIE ZAPŁATY

To przeznaczony dla posiadaczy KONTA Z LWEM dla małych firm, całkowicie bezpieczny sposób regulowania rachunków z tytułu czynszu, czesnego, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci, abonament telewizyjny bez żadnych dodatkowych opłat.

Aby uaktywnić Polecenie zapłaty:

 • kontaktujesz się ze swoją spółdzielnią, zakładem energetycznym, operatorem telefonicznym...wiele z tych instytucji oferuje Polecenie zapłaty 

 • wypełniasz w dwóch egzemplarzach standardowy formularz "Zgody na obciążenie rachunku bankowego w drodze Polecenia zapłaty"

 • dostarczasz wypełniony formularz do Banku i do odbiorcy płatności

a następnie...zapominasz o comiesięcznych płatnościach - rachunki opłacane są za Ciebie


7. KARTY

Karta Maestro Business przeznaczona jest dla posiadaczy KONTA Z LWEM dla małych firm:

 • zapewnia całodobowy dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych we wszystkich punktach na świecie oznaczonych symbolem Maestro

 • stanowi nieocenioną pomoc w codziennym zarządzaniu firmą, zwłaszcza w sprawnej i efektywnej obsłudze bieżących wydatków firmowych

 • usprawnia kontrolę obrotu pieniężnego dokonywanego przez pracowników firmy, ponieważ wszystkie transakcje są natychmiast rejestrowane na rachunku. Stan rachunku można na bieżąco sprawdzać za pomocą systemów bankowości elektronicznej lub w bankomatach ING Banku Śląskiego oraz Euronetu

 • umożliwia ustalenie indywidualnego limitu, do którego można zapłacić kartą debetową za zakupy lub wypłacić gotówkę z bankomatów. 

ING Bank Śląski oferuje dwa rodzaje kart Maestro Business:

 • Maestro Business Premium - dla właścicieli lub kadry kierowniczej firmy. Umożliwia ona realizację transakcji w dowolnej wysokości, w ramach środków dostępnych na rachunku bankowym

 • Maestro Business Standard - dla pracowników firmy. Dla karty mogą zostać określone dzienne limity transakcji w ramach proponowanych przez Bank (oddzielny dla płatności i wypłat gotówki), których wysokość można zmienić w trakcie użytkowania karty

Konto w ING Bank Śląski zapewnia również szeroki dostęp do różnych innych kart debetowych, kredytowych VISA i MASTERCARD


8. OPROCENTOWANIE

Rachunki rozliczeniowe
KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN/USD/EUR

nieoprocentowane

Rachunki oszczędnościowe
Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w PLN

poniżej 100.000 zł

3,25%

od 100.000 zł

3,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w EUR

2,00%

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w USD

1,50%

Lokaty terminowe
Lokaty  terminowe dla małych firm w PLN o stałej stopie %  
6 miesięcy od 1.000 zł

3,40%

12 misięcy od 1.000 zł

3,40%

24 miesiące od 1.000 zł

3,60%

Lokaty terminowe dla małych firm w EUR o stałej stopie %
12 miesięcy od 500 EUR

1,75%

24 miesiące od 500 EUR

2,00%

Lokaty terminowe dla małych firm w USD o stałej stopie %
12 miesięcy od 500 USD

3,50%

24 miesiące od 500 USD

4,00%

Kredyty
Kredyty (Kredyt konsolidacyjny dla małych firm, Pożyczka dla małych firm, Linia kredytowa dla małych firm)

zmienne oprocentowanie obliczane na podstawie wysokości indeksu WIBOR i stałej marży w wysokości 3,5 %.


9. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK  
Otwarcie rachunku bez opłat  

Prowadzenie rachunku - miesięcznie:

- pierwszego 9 zł1/19 zł  
Wydanie karty Maestro Business - opłata miesięczna 0 zł/ 5zł2  
Wyciągi:
- miesięczny bez opłat  
- po każdej zmianie salda - opłata za każdy wyciąg 5 zł3  
- udostępniany w systemach bankowości elektronicznej 
(miesięczny lub po każdej zmianie salda)
bez opłat  
Serwis telefoniczny HaloŚląski - Serwis Automatyczny, Serwis Operatorski, SMS:
- udostępnienie i użytkowanie Serwisu bez opłat  
- zdefiniowanie/modyfikacja polecenia przelewu dla Serwisu HaloŚląski bez opłat  
- sporządzenie i wysłanie informacji w formie SMS - za każdą wiadomość 0,25 zł  
System bankowości internetowej ING BankOnLine:
- udostępnienie i użytkowanie system ING BankOnLine bez opłat  
Złożenie/modyfikacja/realizacja stałego zlecenie płatniczego 1 zł  
Przelewy:
Przelewy na rachunki w ING Banku Śląskim:

- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski, MultiCash

bez opłat  
- poprzez operatora HaloŚląski 1 zł  
- papierowe (bez potwierdzenia) 2 zł  
Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach:
- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski 1 zł  
- poprzez MultiCash 2 zł  
- poprzez operatora HaloŚląski 6 zł  
- papierowe (bez potwierdzenia) 6 zł  
Wpłaty i wypłaty:
Wpłaty gotówkowe w PLN:
- do kas - otwarte (na rachunkach w ING) 0,35% i 4zł  
- w formie zamknietej do kas - księgowane w tym samym dniu 0,30%  
- w formie zamknietej do kas - księgowane w następnym dniu 0,15%  
- w formie zamknietej do skarbca nocnego 0,12%  
Wypłaty gotówkowe w PLN:
- w kasie 0,15% i 3zł  
- w bankomatach ING Banku Śląskiego kartą Maestro Business bez opłat  
- w bankomatach Euronetu kartą Maestro Business 1 zł  

1 Opłata promocyjna w okresie pierwszych sześciu miesięcy od otwarcia rachunku. 2 Opłata nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank wyniesie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 500 zł. 3 Opłata obowiązuje od 1 lipca 2005 r. Do 30 czerwca 2005 r. pobierana jest opłata w wysokości 2 zł za każdy wyciąg.

 

KONTO Z LWEM dla małych firm  ZYSK +

KONTO Z LWEM dla małych firm   ZYSK+
Otwarcie rachunku   bez opłat

Prowadzenie rachunku - miesięcznie:

- pierwszego   60 zł
Wydanie karty Maestro Business - opłata miesięczna   0 zł/ 5zł2
Wyciągi:
- miesięczny   bez opłat
- po każdej zmianie salda - opłata za każdy wyciąg   2 zł
- udostępniany w systemach bankowości elektronicznej(miesięczny lub po każdej zmianie salda)   bez opłat
Serwis telefoniczny HaloŚląski - Serwis Automatyczny, Serwis Operatorski, SMS:
- udostępnienie i użytkowanie Serwisu   bez opłat
- zdefiniowanie/modyfikacja polecenia przelewu dla Serwisu HaloŚląski   bez opłat
- sporządzenie i wysłanie informacji w formie SMS - za każdą wiadomość   0,25 zł
System bankowości internetowej ING BankOnLine:
- udostępnienie i użytkowanie systemu ING BankOnLine   bez opłat
Złożenie/modyfikacja/realizacja stałego zlecenie płatniczego   1 zł
Przelewy:
Przelewy na rachunki w ING Banku Śląskim:

- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski, MultiCash

  bez opłat
- poprzez operatora HaloŚląski   1 zł
- papierowe (bez potwierdzenia)   2 zł
Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach:
- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski   0,70 zł
- poprzez MultiCash   2 zł
- poprzez operatora HaloŚląski   6 zł
- papierowe (bez potwierdzenia)   6 zł
Wpłaty i wypłaty:
Wpłaty gotówkowe w PLN:
- do kas - otwarte (na rachunkach w ING)   0,35% i 4zł
- w formie zamknietej do kas - księgowane w tym samym dniu   0,30%
- w formie zamknietej do kas - księgowane w następnym dniu   0,15%
- w formie zamknietej do skarbca nocnego   0,12%
Wypłaty gotówkowe w PLN:
- w kasie   0,15% i 3zł
- w bankomatach ING Banku Śląskiego kartą Maestro Business   bez opłat
- w bankomatach Euronetu kartą Maestro Business   1 zł

1 Opłata promocyjna w okresie pierwszych sześciu miesięcy od otwarcia rachunku.2 Opłata nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank wyniesie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 500 zł.3 Opłata obowiązuje od 1 lipca 2005 r. Do 30 czerwca 2005 r. pobierana jest opłata w wysokości 2 zł za każdy wyciąg.

POBIERZ PEŁNĄ TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI (PDF)