mBank - mBiznes Konto i mBiznes Max

mbankmbank

 


1. WSTĘP

mBIZNES konto to wygodny, nowoczesny rachunek firmowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Stanowi on razem z rachunkiem mBIZNES max (wysoko oprocentowanym rachunkiem lokacyjnym) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do przedsiębiorców. Właściciele oraz pełnomocnicy do rachunku mBIZNES konto mogą korzystać z karty płatniczej Visa Business Electron. Ze względu na drapieżny wizerunek rekina posiadacze tej karty nazywani są "Rekinami mBiznesu".


2. ZALETY mBIZNES

Otwierając mBIZNES konto od razu otrzymujesz limit kredytowy do 10 000 zł już od 1 dnia korzystania z RACHUNKU w mBanku, niezależnie od okresu prowadzenia działalności. Limit zostanie przyznany bez konieczności przesyłania żadnych dokumentów finansowych firmy, po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z otwarciem RACHUNKU bieżącego mBIZNES konto.

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie RACHUNKU firmowego,
 • bezpłatne przelewy do ZUS i US przez internet,
 • bezprowizyjne wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku,
 • brak wymaganego salda minimalnego i wpłat stałych,
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez internet, telefon, SMS, i mSIM,
 • limit kredytowy dostępny bez prowizji za przyznanie zaraz po otwarciu RACHUNKU,
 • automatyczne regulowanie stałych płatności poprzez polecenie zapłaty i zlecenia stałe,
 • bezpłatna rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl,
 • wspólne zarządzanie RACHUNKAMI (do 5 współwłaścicieli).


3. WPŁATY PIENIĘDZY

 • wpłata w oddziale innego banku lub na poczcie
 • przelew z innego rachunku


4. PRZELEWY I WYPŁATY PIENIĘDZY

Korzystając z konta mBIZNES możesz swobodnie zażądać swoimi pieniędzmi dokonując:

 • przelewy zdefiniowane (na 50 różnych rachunków) i dowolne, także z datą przyszłą;

 • przelewy do ZUS i US bezpłatnie przez Internet;

 • polecenie zapłaty;

 • zlecenia stałe;

Pieniądze możesz wypłacić przy użyciu karty firmowej Visa Business Electron w bankomatach i w punktach sprzedaży.


5. KARTA VISA BUSINESS ELECTRON

Do rachunku mBIZNES konto mBank wydaje firmową kartę Visa Business Electron.
Rekin mBIZNESu to międzynarodowa, debetowa karta płatnicza Visa Electron, przeznaczona zarówno dla współwłaścicieli rachunku, pełnomocników ogólnych i rodzajowych. Za obsługę karty Visa Business Electron pobierana jest miesięczna opłata, jednakowa dla współwłaścicieli i pełnomocników.

mbank

Rekin mBIZNESu w skrócie:

 • 0 zł za wydanie lub odnowienie KARTY,
 • brak prowizji od transakcji bezgotówkowych,
 • wypłata gotówki i płacenie KARTĄ za granicą - nie jest potrzebna żadna dodatkowa aktywacja, KARTA Visa Business Electron jest w każdej chwili gotowa, by korzystać z niej za granicą,
 • samodzielnie definiowanie PIN do karty,
 • możliwość zmiany PIN w każdej chwili,
 • indywidualne dzienne limity kwotowe i ilościowe dla wypłat gotówki z bankomatów oraz płatności KARTĄ,
 • ustalanie miesięcznych limitów transakcji,
 • korzystanie z Pakietu Bezpieczna Karta.


KARTY debetowe - Visa Business Electron  
 Rodzaj czynności  
Miesięczna opłata za KARTĘ Visa Business Electron * 3,50 zł
Miesięczna opłata za KARTĘ dodatkową Visa Business Electron* 3,50 zł
Opłata za zastrzeżenie KARTY 0 zł
Opłata za wydanie duplikatu KARTY 10 zł
Opłata za kopię RACHUNKU obciążeniowego 5 zł
Prowizja od transakcji bezgotówkowych** 0 zł
Prowizja od transakcji wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski 2 zł
Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski 5 zł
Prowizja od wypłaty gotówki za granicą** 2 zł
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach*** 1 zł
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 175 USD
Miesięczna opłata za "Pakiet Bezpieczna Karta" 1,70 zł
Opłata za zmianę PIN 2 zł
Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0 zł
Opłata za aktywację KARTY poprzez operatora mLinii**** 2 zł

Prowizja za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Cashback)*****

0,50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia KARTY 10 zł

* Użytkowanie KARTY jest bezpłatne przez okres 6 miesięcy od dnia zamówienia KARTY w systemie mBanku dla Posiadacza lub Użytkownika KARTY dodatkowej. Oferta obejmuje KARTY Visa Business Electron, wydane po raz pierwszy do RACHUNKU mBIZNES konto i zamówione po 23 stycznia 2006r.
** W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji
***Usługa jest dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
****Obowiązuje od 01.01.2009
*****Prowizja obowiazuje od 01.01.2008

 


6. mBIZNES MAX - konto lokacyjne

Rachunek mBIZNES max to wysokooprocentowane konto lokacyjne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Stanowi on razem z rachunkiem mBIZNES konto (kontem rozliczeniowym umożliwiającym m.in. korzystanie z bezprowizyjnych przelewów do ZUS i US, polecenia zapłaty i dopuszczalnego salda debetowego) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do przedsiębiorców.
Do rachunku lokacyjnego mBIZNES max mBank nie oferuje karty płatniczej. Karta Visa Business Electron dostępna jest dla właścicieli i pełnomocników rachunku mBIZNES konto. Oba rachunki można posiadać równocześnie.

mBIZNES max w skrócie:

 • RACHUNEK bieżący, lokacyjny otwierany i prowadzony bezpłatnie,
 • wysokie oprocentowanie, niezależne od salda: 2,20%,
 • brak wymaganego salda minimalnego i stałych wpłat na RACHUNEK,
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez telefon, SMS, internet i mSIM;
 • bezpłatna rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl,
 • właściciele: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód, prowadzące działalność gospodarczą w spółce cywilnej.
  Zobacz niezbędne dokumenty potrzebne do otwarcia RACHUNKU;
 • jeden przelew zdefiniowany,
 • liczba współwłaścicieli: maksymalnie 5,
 • liczba pełnomocników: maksymalnie 5 pełnomocników ogólnych.

 

Jak optymalnie połączyć mBIZNES konto i mBIZNES max?

 • otworzyć RACHUNKI mBIZNES konto i mBIZNES max,
 • zdefiniować mBIZNES konto jako RACHUNEK docelowy przelewów z mBIZNES max,
 • wykorzystać KARTĘ Visa Business Electron i Visa Business do realizacji zakupów,
 • realizować płatności ZUS i US przez internet (bez prowizji z mBIZNES konta),
 • ustalić polecenie zapłaty dla wierzycieli, którzy korzystają z tej usługi.

Do RACHUNKU lokacyjnego mBIZNES max mBank nie oferuje KARTY płatniczej. KARTA Visa Business Electron i Visa Business dostępne są dla właścicieli i pełnomocników RACHUNKU mBIZNES konto. Oba RACHUNKI można posiadać równocześnie.


7. mBIZNES
Debet

mBIZNES debet to prosty sposób na okresowe zwiększenie płynności finansowej Twojej firmy. Polecamy wykorzystanie tej możliwości zwłaszcza do realizacji okresowych, stałych zobowiązań, w przypadku opóźnienia wpływu bieżących przychodów. Maksymalna wysokość debetu wynosi obecnie 12 500 zł. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie mBIZNES debetu.
Wnioski o  mBIZNES debet można składać przez Internet oraz u Operatora mLinii. Większość Klientów może otrzymać limit już następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Aktywnym Klientom przyznawane są wyższe limity! 

Informacje o mBIZNES debecie
mBIZNES debet możesz uzyskać, jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą nieprzerwanie od 12 miesięcy;

 • posiadasz w mBanku rachunek mBIZNES konto lub mBIZNES max od co najmniej 3 miesięcy;

 • w okresie ostatnich trzech,pełnych miesięcy kalendarzowych suma miesięcznych wpływów na rachunek mBIZNES konto lub mBIZNES max nie była niższa niż 1500 zł;

 • na Twoim rachunku nie powstało niedopuszczalne saldo debetowe.

Kwota udostępnianego limitu debetowego jest uzależniona od średniej wartości wpływów na rachunek w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych. Klienci, którzy od 6 miesięcy, regularnie płacą swoje zobowiązania do ZUS* i US z rachunku mBIZNES konto, mogą otrzymać nawet o 25% wyższy limit debetu. Maksymalna kwota debetu to 12 500 zł.

 

mBIZNES debet bez przesyłania żadnych dodatkowych dokumentów mogą otrzymać Klienci, którzy spełniają powyższe warunki i:

 • ubiegają się o limit w wysokości do 2 000 zł
 • od co najmniej 6 miesięcy regularnie realizują swoje płatności do ZUS* i US z mBIZNES konta

Pozostali Klienci mogą zostać poproszeni o przesłanie na adres mBanku następujących dokumentów:

 • PIT za ubiegły rok i ubiegły miesiąc

 • oryginał aktualnego zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami

Przesłane dokumenty finansowe wskazujące na dodatni wynik finansowy powinny być opatrzone prezentatą właściwego urzędu skarbowego lub pieczęcią i podpisem biura handlowego sporządzającego sprawozdanie.


8. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Rachunki mBIZNES może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskej i jawnej. By otworzyć rachunki dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

W mBanku rachunek firmowy można otworzyć bez wizyty w placówce, bez kontaktu z urzędnikami bankowymi. Niezbędne dokumenty wystarczy przesłać pocztą.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wymagany jest inny zestaw dokumentów:

mbankOsoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie o nr REGON firmy,

 • zaświadczenie o nr NIP,

 • koncesja, zezwolenie - jeżeli w oparciu o nie prowadzi działalność gospodarczą.

 

mbankWspólnicy spółki cywilnej (rachunek wspólny):

 • umowa spółki,

 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej jej wspólników,

 • zaświadczenia o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP firmy,

 • koncesje, zezwolenia jeśli działają na ich podstawie.

mbankOsoba fizyczna wykonująca wolny zawód:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • koncesje lub zezwolenia, jeśli działa w ich oparciu,

 • zaświadczenie o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP osoby wykonującej wolny zawód.

mbankSpółka jawna:

 • umowa spółki,

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu,

 • zaświadczenie o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP.

mbankSpółka partnerska:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego 

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu

 • zaświadczenie o nr REGON

 • zaświadczenie o nr NIP


9. TABELA OPŁAT I PROWIZJI, OPROCENTOWANIE

 

mBIZNES konto

 

 Rodzaj czynności  internet, IVR, mSIM  Operator
mLinii
Otwarcie i prowadzenie 0 zł
Przelewy
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na RACHUNEK w innym banku* 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na pozostałe RACHUNKI w mBanku  1 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bankowy w innym banku* 1 zł 4 zł
Ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu do ZUS 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 1 zł 4 zł
Utworzenie polecenia zapłaty 0 zł
Aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł
Przelew w ramach polecenia zapłaty 0 zł
Odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty 0 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 1 zł
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,50 zł 0,50 zł
Opłata za rejestrację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Opłata za modyfikację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER 5 zł
Opłata za przelew przychodzący mTRANSFER 2% wartości przelewu min. 0,01 zł
Dokonanie przelewu zagranicznego

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Przyjęcie przelewu z zagranicy 0 zł
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu,

min 10 zł, max 50 zł

Zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych

przez Bank zagraniczny

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
w obrocie SWIFT-owym stosowane
wobec zleceniodawców krajowych**
5 zł
Wyciągi
Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc 2 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na RACHUNEK ZUS 5 zł
Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty 5 zł
Zlecenia stałe
Zdefiniowanie zlecenia stałego 0 zł 4 zł
Aktualizacja zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Odwołanie zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK bieżący w mBanku 0 zł
Realizacja zlecenia stałego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK w innym banku* 1 zł
Inne czynności
Opłata za monit telefoniczny 2 zł
Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/ spłaty mBIZNES debetu 15
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania RACHUNKU 5 zł
*RACHUNEK w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (RACHUNEK poza mBankiem).
** Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA)

Pełna Tabela Opłat i Prowizji Konta mBizne

 

mBIZNES max

 

 Rodzaj czynności  internet, IVR, mSIM  Operator
mLinii
Otwarcie i prowadzenie 0 zł
Przelewy
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na RACHUNEK w innym banku* 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na pozostałe RACHUNKI w mBanku  1 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bankowy w innym banku* 1 zł 4 zł
Ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu do ZUS 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 1 zł 4 zł
Utworzenie polecenia zapłaty 0 zł
Aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł
Przelew w ramach polecenia zapłaty 0 zł
Odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty 0 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 1 zł
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,50 zł 0,50 zł
Opłata za rejestrację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Opłata za modyfikację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER 5 zł
Opłata za przelew przychodzący mTRANSFER 2% wartości przelewu min. 0,01 zł
Dokonanie przelewu zagranicznego

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Przyjęcie przelewu z zagranicy 0 zł
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu,

min 10 zł, max 50 zł

Zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych

przez Bank zagraniczny

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
w obrocie SWIFT-owym stosowane
wobec zleceniodawców krajowych**
5 zł
Wyciągi
Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc 2 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na RACHUNEK ZUS 5 zł
Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty 5 zł
Zlecenia stałe
Zdefiniowanie zlecenia stałego 0 zł 4 zł
Aktualizacja zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Odwołanie zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK bieżący w mBanku 0 zł
Realizacja zlecenia stałego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK w innym banku* 1 zł
Inne czynności
Opłata za monit telefoniczny 2 zł
Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/ spłaty mBIZNES debetu 15
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania RACHUNKU 5 zł
*RACHUNEK w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (RACHUNEK poza mBankiem).
** Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA)

Pełna Tabela Opłat i Prowizji mBiznes Max


10. JAK OTWORZYĆ KONTO mBIZNES?

RACHUNKI mBIZNES może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej.
By otworzyć RACHUNKI dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

W mBanku RACHUNEK firmowy można otworzyć bez wizyty w placówce, bez kontaktu z urzędnikami bankowymi.

Założenie konta firmowego przez internet jest proste. Aby sprawnie i szybko wypełnić formularz (lub założyć RACHUNEK przez telefon) upewnij się, że posiadasz wszelkie niezbędne dane i dokumenty.

mbiz_konto

mbankWypełnij internetowy formularz otwarcia RACHUNKU.
Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego RACHUNKU, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).
mbank

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty. Na spotkanie przygotuj dokumenty wskazane dla poszczególnych typów działalności. Kurier ma obowiązek pobrać kserokopie i zweryfikować oryginały podczas wizyty.

Jednoosobowa działalność gospodarczą i przedstawiciele wolnych zawodów:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał wpisu do ewidencji gospodarczej,
 • oryginał zaświadczenia REGON.

 Spółki cywilne:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał wpisu do ewidencji gospodarczej,
 • oryginał zaświadczenia REGON,
 • kserokopię umowy spółki.

Spółki jawne lub partnerskie:

 • dokument tożsamości,
 • kserokopia zaświadczenia REGON,
 • kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W obecności kuriera konieczne będzie podpisanie umowy RACHUNKU.
W przypadku spółek sugerujemy uzgodnienie jednego terminu spotkania, w czasie którego wszyscy Wspólnicy w obecności kuriera podpiszą umowę RACHUNKU.
Kurier może umawiać się na oddzielne spotkania ze Współwłaścicielami, jednak może to znacząco wydłużyć czas zawarcia umowy i aktywacji RACHUNKU.
Zobacz, jak wygląda Umowa przesyłana przez mBank.

Uwaga: prosimy nie stemplować umowy pieczątkami firmy.
Do czasu zweryfikowania przez mBank Umowy oraz wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe dokonywanie wpłat ani wypłat z RACHUNKU mBIZNES.

mbankWśród dokumentów, które otrzymasz z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli RACHUNEK będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwóch podstawowych kanałów dostępu do mBanku - internetu oraz Teleserwisu (mLinii). Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator Klienta - zapisz go koniecznie, gdyż jest on niezbędny do wszelkich kontaktów z mBankiem!
Zobacz, jak przebiega aktywacja dostępu do kanałów w internecie.
Jeśli mBank przekazał Ci listę haseł jednorazowych, służących do potwierdzania większości operacji w internecie, możesz ją aktywować.
Więcej informacji o pakiecie aktywacyjnym.

Aby sprawnie aktywować kanały dostępu, przygotuj:

 • zestaw 6 cyfr, z których ułożysz indywidualne hasło dostępu (telekod) do kanału Teleserwis (mLinia/IVR),
 • hasło dostępu do kanału internet, które powinno się składać z 8-20 znaków (cyfr i liter). Tego hasła będziesz używać do logowania sie na swoje strony transakcyjne w mBanku po aktywacji kanałów. Zachowaj je w tajemnicy!
mbank

Po zweryfikowaniu przez mBank umowy oraz niezbędnych dokumentów, RACHUNEK staje się w pełni aktywny. Wówczas możesz już zamówić kartę Visa Business Electron do mBIZNES konta. Jeśli masz odblokowany dostęp do serwisu transakcyjnego mBanku przez internet i telefon, w dowolnej chwili możesz również odblokować samodzielnie dostęp przez SMS i mSIM - zobacz, jak to działa w wersji demonstracyjnej stron transakcyjnych lub w automatycznym serwisie mLinii (opcja odblokowania/ aktywacji kanałów dostępu).

A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800). Operator zawsze chętnie udzieli Ci informacji i odpowie na Twoje pytania.


na podstawie informacji na: mbank.pl