Konta Firmowe

Poniżej znajduje się zestawienie ofert banków w ramach kont przeznaczonych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wybraliśmy dla was i zestawiliśmy najciekawsze oferty kont firmowych.

ING BŚ Zysk - Konto dla firm w ING BANKU ŚLĄSKIM


1. WSTĘP

KONTO Z LWEM dla małych firm jest przeznaczone dla podmiotów osiągających roczne przychody ze sprzedaży netto/budżet poniżej 800 tys. EUR. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej proponowany jest odpowiedni wariant oferty dla małych firm:

 • KONTO Z LWEM dla małych firm - ZYSK

 • KONTO Z LWEM dla małych firm - ZYSK +

 • KONTO Z LWEM dla małych firm w EUR

KONTO w PLN służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podstawowe zalety:

 • wygodne i szybkie transakcje przez system bankowości internetowej ING BankOnLine oraz HaloŚląski (oba systemy udostępniane bezpłatnie)

 • szybki i bezpieczny dostęp do gotówki dzięki rozległej sieci oddziałów i bankomatów

 • dostęp do wielu produktów bankowych - oszczędnościowych i kredytowych, kart bankowych

 • niska opłata za prowadzenie rachunku - 9 zł przez pierwsze 6 miesięcy, a w kolejnych miesiącach - tylko 19 zł 

 • tanie przelewy elektroniczne: do innych banków  - 1zł, do ING Banku Śląskiego - 0 zł

 • otwarcie KONTA przez Internet lub telefon, bez wizyty w oddziale Banku

 • Otwarte Konto Oszczędnościowe - idealny sposób na oszczędzanie, który daje Ci swobodę dostępu do swoich pieniędzy i atrakcyjne oprocentowanie.


2. PORÓWNANIE KONT W PLN

Różnice

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK +

Dla kogo jest dedykowane?

- osoby fizyczne
indywidualnie prowadzące działalność gospodarczą, 
- spółki osobowe (cywilne, jawne, partnerskie), 
- podmioty non-profit

spółki kapitałowe,
głównie spółki z o.o.

Opłaty
za:
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Dla rachunków otwartych od 30 maja do 31 lipca br. - bez opłat do końca roku !!! 60 zł
Przelew do innych banków krajowych poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski 1 zł 0,70 zł
Wyciąg papierowy po każdej zmianie salda (opłata za każdy wyciąg) 5 zł 2 zł
Potwierdzenia transakcji automatycznie załączane do wyciągów 0,50 zł 0,20 zł
Jaka jest funkcjonalność systemu bankowości internetowej ING BankOnLine?
Funkcjonalność
ING BankOnLine
Wersja podstawowa systemu, umożliwiająca jednoosobową akceptację transakcji przez Internet

Zarówno wersja podstawowa systemu, umożliwiająca jednoosobową akceptację transakcji, jak i tzw. Moduł Użytkowników, który umożliwia wieloosobową akceptację transakcji przez Internet


3. JAK ZAŁOŻYĆ KONTO?

 

Jeśli posiadasz rachunek firmowy w naszym Banku i korzystasz z ING BankOnLine lub HaloŚląski, KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK i ZYSK + możesz założyć poprzez te systemy.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z ING BankOnLine lub HaloŚląski, KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK możesz otworzyć w wybrany przez siebie sposób:

ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk   ing bank zysk ing bank zysk
Złóż wniosek na naszej stronie internetowej* Zadzwoń 
0 801 111 999*
Odwiedź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego

ing bank zysk

   

KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN ZYSK + oraz KONTO Z LWEM dla małych firm w EUR i USD możesz otworzyć odwiedzając dowolny oddział ING Banku Śląskiego.

Przy otwarciu pierwszego rachunku Klient jest zobowiązany dostarczyć dokumenty: 

 • określające status prawny podmiotu występującego o zawarcie Umowy
 • wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
 • zaświadczenie o nr NIP i REGON

* dotyczy wyłącznie osób fizycznych indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą


4. WPŁATY PIENIĘDZY

Wpłaty pieniędzy można dokonać poprze:

 • wpłate w oddziale banku

 • wpłate na poczcie, przekazem pocztowym

 • przelewając pieniądze z innego rachunku 

 • poprzez zlecenie przelewów wynagrodzenia od pracodawcy


5. WYPŁATY I PRZELEWY 

W ramach konta w ING mamy dostęp do bezpłatnych wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego,oraz z bankomatów sieci Euronet oraz do bezpłatnych przelewów z KONTA przez Internet oraz telefon w ramach automatycznego serwisu HaloŚląski. Konto z Lwem umożliwia również bezpłatne złożenie, zmiana i realizacja stałych zleceń płatniczych i polecenia zapłaty na rachunki w ING Banku Śląskim.


6. POLECENIE ZAPŁATY

To przeznaczony dla posiadaczy KONTA Z LWEM dla małych firm, całkowicie bezpieczny sposób regulowania rachunków z tytułu czynszu, czesnego, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci, abonament telewizyjny bez żadnych dodatkowych opłat.

Aby uaktywnić Polecenie zapłaty:

 • kontaktujesz się ze swoją spółdzielnią, zakładem energetycznym, operatorem telefonicznym...wiele z tych instytucji oferuje Polecenie zapłaty 

 • wypełniasz w dwóch egzemplarzach standardowy formularz "Zgody na obciążenie rachunku bankowego w drodze Polecenia zapłaty"

 • dostarczasz wypełniony formularz do Banku i do odbiorcy płatności

a następnie...zapominasz o comiesięcznych płatnościach - rachunki opłacane są za Ciebie


7. KARTY

Karta Maestro Business przeznaczona jest dla posiadaczy KONTA Z LWEM dla małych firm:

 • zapewnia całodobowy dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych we wszystkich punktach na świecie oznaczonych symbolem Maestro

 • stanowi nieocenioną pomoc w codziennym zarządzaniu firmą, zwłaszcza w sprawnej i efektywnej obsłudze bieżących wydatków firmowych

 • usprawnia kontrolę obrotu pieniężnego dokonywanego przez pracowników firmy, ponieważ wszystkie transakcje są natychmiast rejestrowane na rachunku. Stan rachunku można na bieżąco sprawdzać za pomocą systemów bankowości elektronicznej lub w bankomatach ING Banku Śląskiego oraz Euronetu

 • umożliwia ustalenie indywidualnego limitu, do którego można zapłacić kartą debetową za zakupy lub wypłacić gotówkę z bankomatów. 

ING Bank Śląski oferuje dwa rodzaje kart Maestro Business:

 • Maestro Business Premium - dla właścicieli lub kadry kierowniczej firmy. Umożliwia ona realizację transakcji w dowolnej wysokości, w ramach środków dostępnych na rachunku bankowym

 • Maestro Business Standard - dla pracowników firmy. Dla karty mogą zostać określone dzienne limity transakcji w ramach proponowanych przez Bank (oddzielny dla płatności i wypłat gotówki), których wysokość można zmienić w trakcie użytkowania karty

Konto w ING Bank Śląski zapewnia również szeroki dostęp do różnych innych kart debetowych, kredytowych VISA i MASTERCARD


8. OPROCENTOWANIE

Rachunki rozliczeniowe
KONTO Z LWEM dla małych firm w PLN/USD/EUR

nieoprocentowane

Rachunki oszczędnościowe
Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w PLN

poniżej 100.000 zł

3,25%

od 100.000 zł

3,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w EUR

2,00%

Otwarte Konto Oszczędnościowe dla małych firm w USD

1,50%

Lokaty terminowe
Lokaty  terminowe dla małych firm w PLN o stałej stopie %  
6 miesięcy od 1.000 zł

3,40%

12 misięcy od 1.000 zł

3,40%

24 miesiące od 1.000 zł

3,60%

Lokaty terminowe dla małych firm w EUR o stałej stopie %
12 miesięcy od 500 EUR

1,75%

24 miesiące od 500 EUR

2,00%

Lokaty terminowe dla małych firm w USD o stałej stopie %
12 miesięcy od 500 USD

3,50%

24 miesiące od 500 USD

4,00%

Kredyty
Kredyty (Kredyt konsolidacyjny dla małych firm, Pożyczka dla małych firm, Linia kredytowa dla małych firm)

zmienne oprocentowanie obliczane na podstawie wysokości indeksu WIBOR i stałej marży w wysokości 3,5 %.


9. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK

KONTO Z LWEM dla małych firm ZYSK  
Otwarcie rachunku bez opłat  

Prowadzenie rachunku - miesięcznie:

- pierwszego 9 zł1/19 zł  
Wydanie karty Maestro Business - opłata miesięczna 0 zł/ 5zł2  
Wyciągi:
- miesięczny bez opłat  
- po każdej zmianie salda - opłata za każdy wyciąg 5 zł3  
- udostępniany w systemach bankowości elektronicznej 
(miesięczny lub po każdej zmianie salda)
bez opłat  
Serwis telefoniczny HaloŚląski - Serwis Automatyczny, Serwis Operatorski, SMS:
- udostępnienie i użytkowanie Serwisu bez opłat  
- zdefiniowanie/modyfikacja polecenia przelewu dla Serwisu HaloŚląski bez opłat  
- sporządzenie i wysłanie informacji w formie SMS - za każdą wiadomość 0,25 zł  
System bankowości internetowej ING BankOnLine:
- udostępnienie i użytkowanie system ING BankOnLine bez opłat  
Złożenie/modyfikacja/realizacja stałego zlecenie płatniczego 1 zł  
Przelewy:
Przelewy na rachunki w ING Banku Śląskim:

- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski, MultiCash

bez opłat  
- poprzez operatora HaloŚląski 1 zł  
- papierowe (bez potwierdzenia) 2 zł  
Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach:
- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski 1 zł  
- poprzez MultiCash 2 zł  
- poprzez operatora HaloŚląski 6 zł  
- papierowe (bez potwierdzenia) 6 zł  
Wpłaty i wypłaty:
Wpłaty gotówkowe w PLN:
- do kas - otwarte (na rachunkach w ING) 0,35% i 4zł  
- w formie zamknietej do kas - księgowane w tym samym dniu 0,30%  
- w formie zamknietej do kas - księgowane w następnym dniu 0,15%  
- w formie zamknietej do skarbca nocnego 0,12%  
Wypłaty gotówkowe w PLN:
- w kasie 0,15% i 3zł  
- w bankomatach ING Banku Śląskiego kartą Maestro Business bez opłat  
- w bankomatach Euronetu kartą Maestro Business 1 zł  

1 Opłata promocyjna w okresie pierwszych sześciu miesięcy od otwarcia rachunku. 2 Opłata nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank wyniesie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 500 zł. 3 Opłata obowiązuje od 1 lipca 2005 r. Do 30 czerwca 2005 r. pobierana jest opłata w wysokości 2 zł za każdy wyciąg.

 

KONTO Z LWEM dla małych firm  ZYSK +

KONTO Z LWEM dla małych firm   ZYSK+
Otwarcie rachunku   bez opłat

Prowadzenie rachunku - miesięcznie:

- pierwszego   60 zł
Wydanie karty Maestro Business - opłata miesięczna   0 zł/ 5zł2
Wyciągi:
- miesięczny   bez opłat
- po każdej zmianie salda - opłata za każdy wyciąg   2 zł
- udostępniany w systemach bankowości elektronicznej(miesięczny lub po każdej zmianie salda)   bez opłat
Serwis telefoniczny HaloŚląski - Serwis Automatyczny, Serwis Operatorski, SMS:
- udostępnienie i użytkowanie Serwisu   bez opłat
- zdefiniowanie/modyfikacja polecenia przelewu dla Serwisu HaloŚląski   bez opłat
- sporządzenie i wysłanie informacji w formie SMS - za każdą wiadomość   0,25 zł
System bankowości internetowej ING BankOnLine:
- udostępnienie i użytkowanie systemu ING BankOnLine   bez opłat
Złożenie/modyfikacja/realizacja stałego zlecenie płatniczego   1 zł
Przelewy:
Przelewy na rachunki w ING Banku Śląskim:

- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski, MultiCash

  bez opłat
- poprzez operatora HaloŚląski   1 zł
- papierowe (bez potwierdzenia)   2 zł
Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach:
- poprzez ING BankOnLine, Serwis Automatyczny HaloŚląski   0,70 zł
- poprzez MultiCash   2 zł
- poprzez operatora HaloŚląski   6 zł
- papierowe (bez potwierdzenia)   6 zł
Wpłaty i wypłaty:
Wpłaty gotówkowe w PLN:
- do kas - otwarte (na rachunkach w ING)   0,35% i 4zł
- w formie zamknietej do kas - księgowane w tym samym dniu   0,30%
- w formie zamknietej do kas - księgowane w następnym dniu   0,15%
- w formie zamknietej do skarbca nocnego   0,12%
Wypłaty gotówkowe w PLN:
- w kasie   0,15% i 3zł
- w bankomatach ING Banku Śląskiego kartą Maestro Business   bez opłat
- w bankomatach Euronetu kartą Maestro Business   1 zł

1 Opłata promocyjna w okresie pierwszych sześciu miesięcy od otwarcia rachunku.2 Opłata nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank wyniesie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 500 zł.3 Opłata obowiązuje od 1 lipca 2005 r. Do 30 czerwca 2005 r. pobierana jest opłata w wysokości 2 zł za każdy wyciąg.

POBIERZ PEŁNĄ TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI (PDF)

 

Inteligo - KONTO DLA BIZNESU - Konto w Inteligo.pl


1. WSTĘP

Konto firmowe daje Ci możliwość dostępu do Twoich pieniędzy przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca przez internet, WAP, SMS, telefon i bankomaty.

 

Ważne informacje dla osób pragnących otworzyć konto firmowe:

 1. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, także w formie wolnego zawodu, przyślij pocztą potwierdzoną kopię dokumentu:

  • Zaświadczenie o numerze ewidencyjnym Regon.

 2. Jeśli składasz wniosek o otwarcie konta dla spółki cywilnej wyślij pocztą następujące dokumenty:
  • Podpisane przez wszystkich wspólników pełnomocnictwo wskazujące jednego ze wspólników na umocowanego do otwarcia i dysponowania rachunkiem.
  • Potwierdzoną kopię decyzji o nadaniu numeru Regon spółce (potwierdza wspólnik, który jest umocowany w pełnomocnictwie). W przypadku, gdy spółka nie ma nadanego numeru REGON, konieczne jest dostarczenie potwierdzonych przez pełnomocnika spółki kopii decyzji o nadaniu numeru REGON każdemu ze wspólników
  • Potwierdzoną kopię decyzji w sprawie nadania numeru NIP spółce (potwierdza wspólnik, który jest umocowany w pełnomocnictwie).

Sposób potwierdzania kopii dokumentów:

Na froncie każdej kopii napisz oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, iż niniejsza kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem, a dane w nim zawarte są aktualne" Pod nim złóż własnoręczny podpis i przybij pieczątkę firmową. Jeśli nie posiadasz pieczątki firmowej zrób na tej samej kopii dokumentu dopisek: "Oświadczam, że nie posiadam pieczątki firmowej".

Pamiętaj, że dane zawarte w wysłanych dokumenty muszą być aktualne. Jeśli nie są one zgodne ze stanem faktycznym np.: zmienił się adres siedziby firmy, nazwa firmy, nazwisko właściciela, zanim wyślesz je do nas udaj się do odpowiedniego urzędu i dokonaj aktualizacji dokumentu.

Adres: Inteligo, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

 


2. WPŁATY PIENIĘDZY

Konto Inteligo możesz zasilać korzystając z przelewów bankowych, wpłacając pieniądze na poczcie lub w dowolnym banku oraz bezprowizyjnie we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego, a także przelewając bezpośrednio swoją pensję.


3. WYPŁATY PIENIĘDZY

Pieniądze z konta możesz przelewać na inne rachunki bankowe, wypłacać w bankomatach oraz oddziałach innych banków, które mają tzw. terminale POS (większość oddziałów w większych miastach).

 • wypłaty w największej sieci bankomatów w Polsce - Klienci Inteligo mają bezpłatny dostęp do największej sieci bankomatów w Polsce, każdy posiadacz konta Inteligo może bez prowizji wypłacać gotówkę we wszystkich bankomatach PKO BP (ponad 1850 urządzeń).

 • w innych bankomatach - za pomocą karty Inteligo Visa Electron możesz wypłacać gotówkę w każdym bankomacie akceptującym karty Visa; w bankomatach sieci Euronet dostępne są również dodatkowe operacje takie jak sprawdzenie salda rachunku, mini-wyciąg z rachunku oraz zmiana PIN-u karty

 • w oddziałach innych banków - za pomocą karty Inteligo Visa Electron możliwa jest również wypłata gotówki w oddziałach innych banków, które akceptują tego typu transakcje


4. PRZELEWY i PŁATNOŚCI

Pieniądze zgromadzone na naszym rachunku w Inteligo możemy wykorzystywać dokonując różnorodnych form przelewów i płatności:

 • SMSMoney - za pomocą menu w telefonie komórkowym w sieci Plus GSM możesz, znając jedynie numer telefonu komórkowego odbiorcy, przelać pieniądze na jego rachunek

 • przelew jednorazowy - w takiej formie możesz przekazywać środki zarówno w ramach Inteligo, jak i do innych banków; przelew jednorazowy możesz zrealizować od razu po ustanowieniu lub zlecić jego wykonanie z datą przyszłą

 • zlecenie stałe - od momentu ustanowienia zlecenia, bank będzie pamiętał za Ciebie o regulowaniu płatności ze stałą kwotą i stałą datą płatności, np. czynsz,

 • płatności - lista stałych odbiorców Twoich przelewów ułatwi Ci dokonywanie powtarzających się transakcji - raz ustalona płatność będzie przechowywać dane odbiorcy tak długo, jak będzie Ci to potrzebne, Ty zmieniasz tylko datę, kwotę i opis przelewu

 • polecenie zapłaty - przy pomocy tej usługi Twoje rachunki (np. za telefon komórkowy, gaz) opłacane są przez Inteligo w porozumieniu z bankiem usługodawcy poprzez bezpośrednie obciążenie Twojego konta; nie musisz więcej pamiętać o terminach płatności, masz jednak nad nimi kontrolę bo rachunki przychodzą do Ciebie pocztą, możesz też w pewnym terminie odwołać płatność jeśli masz wątpliwości co do szczegółów rachunku

 • przelew do ZUS - jest to duże ułatwienie dla osób rozliczających się samodzielnie i prowadzących działalność gospodarczą; od przelewu jednorazowego różni się tym, że wymaga wprowadzenia dodatkowych danych.

 •  QuickMoney - dzięki QuickMoney pieniądze znajdą się na innym koncie Inteligo w ciągu 1 sekundy. 
  Wystarczy podać numer rachunku Inteligo i kwotę. Przelew QuickMoney możesz zrealizować przez Internet, WAP, korzystając z pomocy konsultanta lub z Serwisu "Płacę SMS-em".  Za przelew QuickMoney realizowany w serwisie WWW i WAP nie jest pobierana żadna opłata!


5. PŁATNOŚĆ SMSEM

Konto Inteligo proponuje swoim klientom nową usługę - płatności SMS-em. Dzięki niej posiadacze konta korzystający równocześnie
z telefonu komórkowego w sieci Plus GSM mogą w bardzo wygodny i szybki sposób dokonywać płatności i przelewów, sprawdzić saldo rachunku oraz zlokalizować
najbliższy bankomat.


Aby mieć możliwość skorzystania z najnowocześniejszej usługi płacenia SMS-em wystarczy, że posiadasz:

 • konto Inteligo,
 • telefon w sieci Plus GSM (obsługujący karty Plus Mega),
 • nową, specjalną kartę SIM Plus Mega z aplikacją konta Inteligo,
 • aktywowany serwis "Płacę SMS-em"

Jeśli spełnisz powyższe warunki, za pośrednictwem menu Twojego telefonu komórkowego będziesz miał dostęp do takich usług,
jak:

 • Informacje o rachunkach (saldo i historię rachunku, blokady na rachunku, i in.),
 • Płatności - przelewy na zdefiniowane wcześniej rachunki,
 • SMSMoney - możliwość przekazania środków bez wpisywania numeru rachunku odbiorcy - wystarczy jego numer telefonu,
 • QuickMoney - natychmiastowy przelew między kontami Inteligo
 • Bankomat - gdziekolwiek w Polsce się znajdziesz masz możliwość zlokalizowania najbliższego bankomatu w sieci Euronet bądź innego bankomatu akceptującego karty Visa
 • Konsultant - w ten sposób możesz się automatycznie połączyć z konsultantem Inteligo

Opłata za aktywację Serwisu "Płacę SMS-em" równa jest opłacie za Serwis SMS - 4,99 zł. Opłaty są takie same ponieważ,
podobnie jak w Serwisie SMS, będziesz otrzymywać od banku SMS-owe powiadomienie o każdej transakcji wykonanej na Twoim koncie.

Aktualnie trwa promocja - przez pierwsze 3 miesiące serwis oferowany jest dla wszystkich bezpłatnie!

Za transakcje wykonane za pośrednictwem menu telefonu komórkowego pobierane są następujące prowizje:

  W ramach kont Inteligo Poza Inteligo
Płatność 0,49 zł 1,99 zł
QuickMoney 0,49 zł -
SMSMoney - -6. KARTY

Inteligo VISA Electron firmowa jest kartą płatniczą i bankomatową. Umożliwia dokonywanie bezgotówkowych płatności na całym świecie w punktach handlowo-usługowych (sklepach, restauracjach, hotelach, stacjach benzynowych, itd.) wyposażonych w terminale elektroniczne.

Inteligo VISA Electron jest kartą debetową co oznacza, że możesz nią dokonywać zakupów do wysokości środków dostępnych na rachunku.

Przy jej pomocy możesz także wypłacać gotówkę w bankomatach akceptującym karty VISA. Jest ich w Polsce ponad 6500 i około 630 000 na całym świecie.

Kartą Inteligo VISA Electron możesz dokonywać również wypłat gotówki w oddziałach innych banków, które akceptują tego typu transakcje.

Zakupy w Internecie


Robiąc zakupy w Internecie możesz zapłacić kartą Inteligo Visa Electron firmową. Jest to pierwsza tego typu karta w Polsce.

Do każdego kolejnego rachunku, który otworzysz w ramach konta Inteligo na Twoje życzenie zostanie wydana kolejna karta Visa Electron.


7. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

inteligo Pobierz Tabelę Opłat i Prowizji w formacie PDF


8. OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie konta Inteligo jest wyższe niż oprocentowanie innych kont. W przeciwieństwie do lokat terminowych, na których kwota lokaty jest zablokowana, a jej zerwanie powoduje utratę całości lub części odsetek, pieniędzmi zgromadzonymi na koncie Inteligo możesz swobodnie dysponować. 

Sposób naliczania odsetek gwarantuje tym wyższy zysk, im więcej oszczędności zdecydujesz się ulokować na poszczególnych rachunkach w ramach konta Inteligo. 

Wysokość środków na rachunku (progi)

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie efektywne

Od 50 000 zł

1,0500%

1,0551%

Od 4000 do 49 999,99 zł

0,0500%

0,0500%

Od 100 do 3 999,99 zł

Do 99,99 zł

Stawki oprocentowania prezentowane są w stosunku rocznym.

Oprocentowanie efektywne

Oprocentowanie efektywne to oprocentowanie uwzględniające liczbę okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku. Im częściej odsetki są kapitalizowane (doliczane do salda rachunku), tym oprocentowanie efektywne jest wyższe. Na kontach Inteligo odsetki są naliczane codziennie, a raz na miesiąc (w dniu otwarcia rachunku głównego) doliczane do rachunków.  

Oprocentowanie progresywne

Oprocentowanie progresywne to wyjątkowy sposób naliczania odsetek, dzięki któremu Twoje oszczędności przynoszą tym większe zyski, im więcej zdeponujesz na koncie. Nie trzeba ustanawiać oddzielnej lokaty, wystarczy zdeponować na danym rachunku odpowiednio dużą kwotę, a wyższe odsetki będą naliczane automatycznie. Nie tracisz swobody dysponowania pieniędzmi, a wartość lokaty możesz bezpłatnie w dowolnym czasie podnieść lub obniżyć


9. BEZPIECZEŃSTWO

System zabezpieczeń wymaga także ostrożności z Twojej strony. Aby korzystanie z konta Inteligo było całkowicie bezpieczne, zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem. 

inteligo

Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu swojego komputera. Stosuj odpowiednie programy zabezpieczające i pamiętaj o właściwych ustawieniach przeglądarki.

Programy zabezpieczające
Korzystając z bankowości internetowej pamiętaj o zainstalowaniu programu antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall). Te zabezpieczenia chronią przed atakami hakerów, blokują lub pomagają wykryć niechcianą transmisję na łączu internetowym, np. danych przesyłanych przez konie trojańskie oraz zapobiegają instalowaniu się aplikacji szpiegowskich typu spyware.
Samo zainstalowanie odpowiednich programów nie wystarcza, konieczne jest zapewnienie ich cyklicznej aktualizacji!

Ustawienia przeglądarki
Przy ustawieniach przeglądarki wybieraj zawsze środkowy albo wysoki poziom bezpieczeństwa. W ten sposób możesz zapobiec instalowaniu się szkodliwych programów (np. spyware przez przeglądarkę). Wszelkiego rodzaju wtyczki (plug-in) lub rozszerzenia przeglądarek pobieraj tylko ze stron ich producentów lub ze sprawdzonych źródeł. Nigdy nie instaluj aplikacji pochodzących z niepewnego źródła.
Więcej przydatnych informacji o ustawieniach komputera i przeglądarki znajdziesz tutaj.

inteligo

Stosujemy sprawdzone systemy zabezpieczeń. Zapoznaj się z podstawowymi zabezpieczeniami konta Inteligo oraz sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę, aby korzystanie z konta było całkowicie bezpieczne. 

1. Wszystkie operacje po zalogowaniu się do serwisów WWW i WAP Inteligo są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3.0 (najbezpieczniejsza dostępna wersja tego protokołu), wykorzystującym klucz o długości 128 bitów.
Zanim się zalogujesz:

(https://secure.inteligo.com.pl/ - pojawia się podczas logowania, bezpośrednio z serwisu Inteligo, do sekcji "Moje rachunki", adres ten jest inny w przypadku logowania ze stron partnerskich sklepów oferujących usługę "Płacę z Inteligo" lub w przypadku logowania bezpośrednio do wybranego produktu, czyli tzw. logowania kontekstowego),

 • upewnij się, że przeglądarka pokazuje połączenie szyfrowane (obecność kłódki), pojawienie się kłódki w dolnym rogu okna przeglądarki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane,

 • sprawdź czy certyfikat, widoczny po kliknięciu w kłódkę, na pewno został wystawiony przez VeriSign dla domeny secure.inteligo.com.pl.

Jeżeli cokolwiek wzbudza Twoje zaniepokojenie, zanim się zalogujesz, zadzwoń do konsultanta Inteligo (0 800
121 121).

inteligo

Strona logowania Inteligo

 1. Para kluczy identyfikujących Cię jako klienta (hasło i identyfikator) jest tak zbudowana, aby uniemożliwić osobie trzeciej odgadnięcie ich brzmienia. Nigdy nie udostępniaj hasła i identyfikatora osobom trzecim, nie podawaj ich na nieszyfrowanych stronach.

 2. Jednym z elementów systemu zabezpieczeń konta Inteligo jest karta kodów. Kody z karty używane są jednorazowo w celu potwierdzania większości operacji (np. dyspozycja wykonania przelewu, zmiana danych osobowych, zakup produktów), wykonywanych przez Ciebie telefonicznie, przez internet i WAP. System nigdy nie poprosi Cię o podanie kilku kodów naraz.  inteligo

  Poszczególne kody są ponumerowane i wydrukowane kolejno na karcie. Korzystając z konta Inteligo, spotkasz się z poleceniem typu: "Podaj kod nr 12 z karty kodów", przy czym numer kodu będzie przedstawiony w formie charakterystycznego obrazka. Aby wypełnić powyższe polecenie i potwierdzić operację, należy zetrzeć warstwę ochronną przy numerze 12 i wprowadzić odsłonięty sześciocyfrowy kod. Dzięki takiemu zabezpieczeniu niepowołana osoba nie ma możliwości podejrzenia kodu, a próba odkrycia go będzie widoczna. Zgodność kodów z Twoim identyfikatorem i hasłem jest przez nas weryfikowana. Niemożność podania kodu podczas realizacji transakcji uniemożliwia jej zakończenie. Będziemy śledzić, jak szybko zużywasz kody i odpowiednio wcześniej wyślemy Ci nową kartę. Jeżeli wykonujesz dużo operacji na koncie, możesz również sam zamówić kartę kodów w serwisie WWW (sekcja "Moje dane" -> "Karty kodów") lub kontaktując się z konsultantem Inteligo.

 3. Wszystkie materiały związane z rozpoczęciem korzystania z usług Inteligo są dostarczane pocztą kurierską, w specjalnie zabezpieczonej przesyłce.

 4. Sam ustalasz PIN do swojej karty. Po ustanowieniu PIN-u możesz go zmienić w dowolnym momencie przez WWW, telefon lub w bankomacie sieci Euronet. W serwisie WWW możesz zarządzać kanałami dostępu do Twojego konta. W sekcji "Moje dane" wybierając opcję "Kanały dostępu" możesz zablokować dostęp i zmienić hasło dla serwisu WWW, WAP i serwisu telefonicznego. Dodatkowo poprzez serwis WWW możesz aktywować serwisy WAP i telefoniczny, jak również nadać im nowe hasła. Dodatkowo dla każdego z serwisów dostępna jest informacja o ostatnim udanym lub nieudanym logowaniu. Pamiętaj, że pracownicy Inteligo nie znają i nigdy nie będą pytać o żadne z Twoich haseł dostępu lub PIN do karty.

 5. Inteligo wysyła do Ciebie korespondencję bankową tylko i wyłącznie poprzez e-maile podpisane elektronicznie. W programie MS Outlook taki e-mail posiada specjalną dodatkową ikonę w prawym górnym rogu (wyglądającą jak stylizowana czerwona pieczęć). Wiadomości niepodpisane cyfrowo traktuj wyłącznie informacyjnie.

 

inteligo
Wiadomość e-mail opatrzona podpisem cyfrowym (na przykładzie MS Outlook).  

Dzięki posługiwaniu się podpisem elektronicznym masz pewność, że treść przesyłanych dokumentów nie została zmodyfikowana przez osoby nieupoważnione. Każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki jest sygnalizowana przez Twój komputer.

System Zarządzania Jakością stosowany przez Inteligo Financial Services S.A. 7 stycznia 2005 r. otrzymał Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001.

mBank - mBiznes Konto i mBiznes Max

mbankmbank

 


1. WSTĘP

mBIZNES konto to wygodny, nowoczesny rachunek firmowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Stanowi on razem z rachunkiem mBIZNES max (wysoko oprocentowanym rachunkiem lokacyjnym) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do przedsiębiorców. Właściciele oraz pełnomocnicy do rachunku mBIZNES konto mogą korzystać z karty płatniczej Visa Business Electron. Ze względu na drapieżny wizerunek rekina posiadacze tej karty nazywani są "Rekinami mBiznesu".


2. ZALETY mBIZNES

Otwierając mBIZNES konto od razu otrzymujesz limit kredytowy do 10 000 zł już od 1 dnia korzystania z RACHUNKU w mBanku, niezależnie od okresu prowadzenia działalności. Limit zostanie przyznany bez konieczności przesyłania żadnych dokumentów finansowych firmy, po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z otwarciem RACHUNKU bieżącego mBIZNES konto.

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie RACHUNKU firmowego,
 • bezpłatne przelewy do ZUS i US przez internet,
 • bezprowizyjne wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku,
 • brak wymaganego salda minimalnego i wpłat stałych,
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez internet, telefon, SMS, i mSIM,
 • limit kredytowy dostępny bez prowizji za przyznanie zaraz po otwarciu RACHUNKU,
 • automatyczne regulowanie stałych płatności poprzez polecenie zapłaty i zlecenia stałe,
 • bezpłatna rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl,
 • wspólne zarządzanie RACHUNKAMI (do 5 współwłaścicieli).


3. WPŁATY PIENIĘDZY

 • wpłata w oddziale innego banku lub na poczcie
 • przelew z innego rachunku


4. PRZELEWY I WYPŁATY PIENIĘDZY

Korzystając z konta mBIZNES możesz swobodnie zażądać swoimi pieniędzmi dokonując:

 • przelewy zdefiniowane (na 50 różnych rachunków) i dowolne, także z datą przyszłą;

 • przelewy do ZUS i US bezpłatnie przez Internet;

 • polecenie zapłaty;

 • zlecenia stałe;

Pieniądze możesz wypłacić przy użyciu karty firmowej Visa Business Electron w bankomatach i w punktach sprzedaży.


5. KARTA VISA BUSINESS ELECTRON

Do rachunku mBIZNES konto mBank wydaje firmową kartę Visa Business Electron.
Rekin mBIZNESu to międzynarodowa, debetowa karta płatnicza Visa Electron, przeznaczona zarówno dla współwłaścicieli rachunku, pełnomocników ogólnych i rodzajowych. Za obsługę karty Visa Business Electron pobierana jest miesięczna opłata, jednakowa dla współwłaścicieli i pełnomocników.

mbank

Rekin mBIZNESu w skrócie:

 • 0 zł za wydanie lub odnowienie KARTY,
 • brak prowizji od transakcji bezgotówkowych,
 • wypłata gotówki i płacenie KARTĄ za granicą - nie jest potrzebna żadna dodatkowa aktywacja, KARTA Visa Business Electron jest w każdej chwili gotowa, by korzystać z niej za granicą,
 • samodzielnie definiowanie PIN do karty,
 • możliwość zmiany PIN w każdej chwili,
 • indywidualne dzienne limity kwotowe i ilościowe dla wypłat gotówki z bankomatów oraz płatności KARTĄ,
 • ustalanie miesięcznych limitów transakcji,
 • korzystanie z Pakietu Bezpieczna Karta.


KARTY debetowe - Visa Business Electron  
 Rodzaj czynności  
Miesięczna opłata za KARTĘ Visa Business Electron * 3,50 zł
Miesięczna opłata za KARTĘ dodatkową Visa Business Electron* 3,50 zł
Opłata za zastrzeżenie KARTY 0 zł
Opłata za wydanie duplikatu KARTY 10 zł
Opłata za kopię RACHUNKU obciążeniowego 5 zł
Prowizja od transakcji bezgotówkowych** 0 zł
Prowizja od transakcji wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Cash4You, eCard oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski 2 zł
Prowizja od pozostałych wypłat gotówki na terenie Polski 5 zł
Prowizja od wypłaty gotówki za granicą** 2 zł
Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach*** 1 zł
Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 175 USD
Miesięczna opłata za "Pakiet Bezpieczna Karta" 1,70 zł
Opłata za zmianę PIN 2 zł
Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0 zł
Opłata za aktywację KARTY poprzez operatora mLinii**** 2 zł

Prowizja za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Cashback)*****

0,50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia KARTY 10 zł

* Użytkowanie KARTY jest bezpłatne przez okres 6 miesięcy od dnia zamówienia KARTY w systemie mBanku dla Posiadacza lub Użytkownika KARTY dodatkowej. Oferta obejmuje KARTY Visa Business Electron, wydane po raz pierwszy do RACHUNKU mBIZNES konto i zamówione po 23 stycznia 2006r.
** W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji
***Usługa jest dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda.
****Obowiązuje od 01.01.2009
*****Prowizja obowiazuje od 01.01.2008

 


6. mBIZNES MAX - konto lokacyjne

Rachunek mBIZNES max to wysokooprocentowane konto lokacyjne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Stanowi on razem z rachunkiem mBIZNES konto (kontem rozliczeniowym umożliwiającym m.in. korzystanie z bezprowizyjnych przelewów do ZUS i US, polecenia zapłaty i dopuszczalnego salda debetowego) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do przedsiębiorców.
Do rachunku lokacyjnego mBIZNES max mBank nie oferuje karty płatniczej. Karta Visa Business Electron dostępna jest dla właścicieli i pełnomocników rachunku mBIZNES konto. Oba rachunki można posiadać równocześnie.

mBIZNES max w skrócie:

 • RACHUNEK bieżący, lokacyjny otwierany i prowadzony bezpłatnie,
 • wysokie oprocentowanie, niezależne od salda: 2,20%,
 • brak wymaganego salda minimalnego i stałych wpłat na RACHUNEK,
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez telefon, SMS, internet i mSIM;
 • bezpłatna rejestracja w serwisie mikroFirmy.pl,
 • właściciele: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód, prowadzące działalność gospodarczą w spółce cywilnej.
  Zobacz niezbędne dokumenty potrzebne do otwarcia RACHUNKU;
 • jeden przelew zdefiniowany,
 • liczba współwłaścicieli: maksymalnie 5,
 • liczba pełnomocników: maksymalnie 5 pełnomocników ogólnych.

 

Jak optymalnie połączyć mBIZNES konto i mBIZNES max?

 • otworzyć RACHUNKI mBIZNES konto i mBIZNES max,
 • zdefiniować mBIZNES konto jako RACHUNEK docelowy przelewów z mBIZNES max,
 • wykorzystać KARTĘ Visa Business Electron i Visa Business do realizacji zakupów,
 • realizować płatności ZUS i US przez internet (bez prowizji z mBIZNES konta),
 • ustalić polecenie zapłaty dla wierzycieli, którzy korzystają z tej usługi.

Do RACHUNKU lokacyjnego mBIZNES max mBank nie oferuje KARTY płatniczej. KARTA Visa Business Electron i Visa Business dostępne są dla właścicieli i pełnomocników RACHUNKU mBIZNES konto. Oba RACHUNKI można posiadać równocześnie.


7. mBIZNES
Debet

mBIZNES debet to prosty sposób na okresowe zwiększenie płynności finansowej Twojej firmy. Polecamy wykorzystanie tej możliwości zwłaszcza do realizacji okresowych, stałych zobowiązań, w przypadku opóźnienia wpływu bieżących przychodów. Maksymalna wysokość debetu wynosi obecnie 12 500 zł. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie mBIZNES debetu.
Wnioski o  mBIZNES debet można składać przez Internet oraz u Operatora mLinii. Większość Klientów może otrzymać limit już następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Aktywnym Klientom przyznawane są wyższe limity! 

Informacje o mBIZNES debecie
mBIZNES debet możesz uzyskać, jeżeli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą nieprzerwanie od 12 miesięcy;

 • posiadasz w mBanku rachunek mBIZNES konto lub mBIZNES max od co najmniej 3 miesięcy;

 • w okresie ostatnich trzech,pełnych miesięcy kalendarzowych suma miesięcznych wpływów na rachunek mBIZNES konto lub mBIZNES max nie była niższa niż 1500 zł;

 • na Twoim rachunku nie powstało niedopuszczalne saldo debetowe.

Kwota udostępnianego limitu debetowego jest uzależniona od średniej wartości wpływów na rachunek w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych. Klienci, którzy od 6 miesięcy, regularnie płacą swoje zobowiązania do ZUS* i US z rachunku mBIZNES konto, mogą otrzymać nawet o 25% wyższy limit debetu. Maksymalna kwota debetu to 12 500 zł.

 

mBIZNES debet bez przesyłania żadnych dodatkowych dokumentów mogą otrzymać Klienci, którzy spełniają powyższe warunki i:

 • ubiegają się o limit w wysokości do 2 000 zł
 • od co najmniej 6 miesięcy regularnie realizują swoje płatności do ZUS* i US z mBIZNES konta

Pozostali Klienci mogą zostać poproszeni o przesłanie na adres mBanku następujących dokumentów:

 • PIT za ubiegły rok i ubiegły miesiąc

 • oryginał aktualnego zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami

Przesłane dokumenty finansowe wskazujące na dodatni wynik finansowy powinny być opatrzone prezentatą właściwego urzędu skarbowego lub pieczęcią i podpisem biura handlowego sporządzającego sprawozdanie.


8. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Rachunki mBIZNES może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskej i jawnej. By otworzyć rachunki dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

W mBanku rachunek firmowy można otworzyć bez wizyty w placówce, bez kontaktu z urzędnikami bankowymi. Niezbędne dokumenty wystarczy przesłać pocztą.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wymagany jest inny zestaw dokumentów:

mbankOsoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie o nr REGON firmy,

 • zaświadczenie o nr NIP,

 • koncesja, zezwolenie - jeżeli w oparciu o nie prowadzi działalność gospodarczą.

 

mbankWspólnicy spółki cywilnej (rachunek wspólny):

 • umowa spółki,

 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej jej wspólników,

 • zaświadczenia o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP firmy,

 • koncesje, zezwolenia jeśli działają na ich podstawie.

mbankOsoba fizyczna wykonująca wolny zawód:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • koncesje lub zezwolenia, jeśli działa w ich oparciu,

 • zaświadczenie o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP osoby wykonującej wolny zawód.

mbankSpółka jawna:

 • umowa spółki,

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu,

 • zaświadczenie o nr REGON,

 • zaświadczenie o nr NIP.

mbankSpółka partnerska:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego 

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu

 • zaświadczenie o nr REGON

 • zaświadczenie o nr NIP


9. TABELA OPŁAT I PROWIZJI, OPROCENTOWANIE

 

mBIZNES konto

 

 Rodzaj czynności  internet, IVR, mSIM  Operator
mLinii
Otwarcie i prowadzenie 0 zł
Przelewy
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na RACHUNEK w innym banku* 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na pozostałe RACHUNKI w mBanku  1 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bankowy w innym banku* 1 zł 4 zł
Ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu do ZUS 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 1 zł 4 zł
Utworzenie polecenia zapłaty 0 zł
Aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł
Przelew w ramach polecenia zapłaty 0 zł
Odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty 0 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 1 zł
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,50 zł 0,50 zł
Opłata za rejestrację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Opłata za modyfikację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER 5 zł
Opłata za przelew przychodzący mTRANSFER 2% wartości przelewu min. 0,01 zł
Dokonanie przelewu zagranicznego

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Przyjęcie przelewu z zagranicy 0 zł
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu,

min 10 zł, max 50 zł

Zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych

przez Bank zagraniczny

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
w obrocie SWIFT-owym stosowane
wobec zleceniodawców krajowych**
5 zł
Wyciągi
Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc 2 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na RACHUNEK ZUS 5 zł
Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty 5 zł
Zlecenia stałe
Zdefiniowanie zlecenia stałego 0 zł 4 zł
Aktualizacja zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Odwołanie zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK bieżący w mBanku 0 zł
Realizacja zlecenia stałego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK w innym banku* 1 zł
Inne czynności
Opłata za monit telefoniczny 2 zł
Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/ spłaty mBIZNES debetu 15
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania RACHUNKU 5 zł
*RACHUNEK w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (RACHUNEK poza mBankiem).
** Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA)

Pełna Tabela Opłat i Prowizji Konta mBizne

 

mBIZNES max

 

 Rodzaj czynności  internet, IVR, mSIM  Operator
mLinii
Otwarcie i prowadzenie 0 zł
Przelewy
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu zdefiniowanego na RACHUNEK w innym banku* 1 zł 2 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bieżący mBiznes w mBanku 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na pozostałe RACHUNKI w mBanku  1 zł 4 zł
Dokonanie przelewu na dowolny RACHUNEK bankowy w innym banku* 1 zł 4 zł
Ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu zdefiniowanego 0 zł 2 zł
Dokonanie przelewu do ZUS 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego 0 zł 4 zł
Dokonanie przelewu do innego organu podatkowego 1 zł 4 zł
Utworzenie polecenia zapłaty 0 zł
Aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł
Przelew w ramach polecenia zapłaty 0 zł
Odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty 0 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty 1 zł
Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0,50 zł 0,50 zł
Opłata za rejestrację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Opłata za modyfikację usługi mTRANSFER 5 zł n/d
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER 5 zł
Opłata za przelew przychodzący mTRANSFER 2% wartości przelewu min. 0,01 zł
Dokonanie przelewu zagranicznego

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych

0,25% kwoty przelewu min 20 zł,

max 200 zł

Przyjęcie przelewu z zagranicy 0 zł
Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu,

min 10 zł, max 50 zł

Zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych

przez Bank zagraniczny

Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne
w obrocie SWIFT-owym stosowane
wobec zleceniodawców krajowych**
5 zł
Wyciągi
Sporządzenie i wysłanie wyciągu na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc 2 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na RACHUNEK ZUS 5 zł
Wysłanie historii operacji na życzenie Klienta 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta odpisu dokumentów uznaniowych lub obciążeniowych do RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realizacji polecenia zapłaty 5 zł
Zlecenia stałe
Zdefiniowanie zlecenia stałego 0 zł 4 zł
Aktualizacja zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Odwołanie zlecenia stałego 0 zł 2 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK bieżący w mBanku 0 zł
Realizacja zlecenia stałego na pozostałe RACHUNKI w mBanku 1 zł
Realizacja zlecenia stałego na dowolny RACHUNEK w innym banku* 1 zł
Inne czynności
Opłata za monit telefoniczny 2 zł
Sporządzenie i wysłanie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Sporządzenie i wysłanie monitu w związku z brakiem spłaty salda debetowego na RACHUNKU 15 zł
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 50 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na RACHUNKU 5 zł
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/ spłaty mBIZNES debetu 15
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania RACHUNKU 5 zł
*RACHUNEK w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (RACHUNEK poza mBankiem).
** Opłata pobierana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnątrz BRE Banku SA)

Pełna Tabela Opłat i Prowizji mBiznes Max


10. JAK OTWORZYĆ KONTO mBIZNES?

RACHUNKI mBIZNES może otworzyć każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej.
By otworzyć RACHUNKI dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, każdy ze wspólników musi posiadać, wynikające z umowy spółki i potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nieograniczone prawo do reprezentacji spółki.

W mBanku RACHUNEK firmowy można otworzyć bez wizyty w placówce, bez kontaktu z urzędnikami bankowymi.

Założenie konta firmowego przez internet jest proste. Aby sprawnie i szybko wypełnić formularz (lub założyć RACHUNEK przez telefon) upewnij się, że posiadasz wszelkie niezbędne dane i dokumenty.

mbiz_konto

mbankWypełnij internetowy formularz otwarcia RACHUNKU.
Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego RACHUNKU, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).
mbank

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty. Na spotkanie przygotuj dokumenty wskazane dla poszczególnych typów działalności. Kurier ma obowiązek pobrać kserokopie i zweryfikować oryginały podczas wizyty.

Jednoosobowa działalność gospodarczą i przedstawiciele wolnych zawodów:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał wpisu do ewidencji gospodarczej,
 • oryginał zaświadczenia REGON.

 Spółki cywilne:

 • dokument tożsamości,
 • oryginał wpisu do ewidencji gospodarczej,
 • oryginał zaświadczenia REGON,
 • kserokopię umowy spółki.

Spółki jawne lub partnerskie:

 • dokument tożsamości,
 • kserokopia zaświadczenia REGON,
 • kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W obecności kuriera konieczne będzie podpisanie umowy RACHUNKU.
W przypadku spółek sugerujemy uzgodnienie jednego terminu spotkania, w czasie którego wszyscy Wspólnicy w obecności kuriera podpiszą umowę RACHUNKU.
Kurier może umawiać się na oddzielne spotkania ze Współwłaścicielami, jednak może to znacząco wydłużyć czas zawarcia umowy i aktywacji RACHUNKU.
Zobacz, jak wygląda Umowa przesyłana przez mBank.

Uwaga: prosimy nie stemplować umowy pieczątkami firmy.
Do czasu zweryfikowania przez mBank Umowy oraz wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe dokonywanie wpłat ani wypłat z RACHUNKU mBIZNES.

mbankWśród dokumentów, które otrzymasz z mBanku znajdzie się pakiet aktywacyjny. Jeśli RACHUNEK będzie należał do kilku osób lub wyznaczysz pełnomocników, wszyscy otrzymają własne pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwóch podstawowych kanałów dostępu do mBanku - internetu oraz Teleserwisu (mLinii). Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator Klienta - zapisz go koniecznie, gdyż jest on niezbędny do wszelkich kontaktów z mBankiem!
Zobacz, jak przebiega aktywacja dostępu do kanałów w internecie.
Jeśli mBank przekazał Ci listę haseł jednorazowych, służących do potwierdzania większości operacji w internecie, możesz ją aktywować.
Więcej informacji o pakiecie aktywacyjnym.

Aby sprawnie aktywować kanały dostępu, przygotuj:

 • zestaw 6 cyfr, z których ułożysz indywidualne hasło dostępu (telekod) do kanału Teleserwis (mLinia/IVR),
 • hasło dostępu do kanału internet, które powinno się składać z 8-20 znaków (cyfr i liter). Tego hasła będziesz używać do logowania sie na swoje strony transakcyjne w mBanku po aktywacji kanałów. Zachowaj je w tajemnicy!
mbank

Po zweryfikowaniu przez mBank umowy oraz niezbędnych dokumentów, RACHUNEK staje się w pełni aktywny. Wówczas możesz już zamówić kartę Visa Business Electron do mBIZNES konta. Jeśli masz odblokowany dostęp do serwisu transakcyjnego mBanku przez internet i telefon, w dowolnej chwili możesz również odblokować samodzielnie dostęp przez SMS i mSIM - zobacz, jak to działa w wersji demonstracyjnej stron transakcyjnych lub w automatycznym serwisie mLinii (opcja odblokowania/ aktywacji kanałów dostępu).

A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800). Operator zawsze chętnie udzieli Ci informacji i odpowie na Twoje pytania.


na podstawie informacji na: mbank.pl

Volkswagen - Plus - Konto Biznesowe

volkswagen


1. WSTĘP

Volkswagen Bank direct oferuje Ci konto firmowe Plus Konto Biznes wraz z wygodną firmową kartą płatniczą VISA Electron Biznes.

Plus Konto Biznes to:

 • wysokie oprocentowanie rachunku, porównywalne z oprocentowaniem lokat terminowych,

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku, miesięczne wyciągi, a także przelewy i zlecenia (w tym ZUS i US) wykonane przez internet,

 • pełna swoboda: brak wymagań co do minimalnych wpływów na konto oraz do terminu utrzymywania środków,

 • dostępność dla każdej firmy niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności,

 • szybkość i wygoda: dostęp przez telefon i internet 24h,

 • wygodna firmowa karta płatnicza VISA Electron Biznes,

 • opcjonalnie do konta dostępny jest zaawansowany system obsługi rachunku typu corporate banking BIZNESbanking.

W ofercie dla biznesu znajdziesz również lokaty i fundusze inwestycyjne oraz ofertę na finansowanie zakupu samochodów.


2. WPŁATY I WYPŁATY

Wpłaty możemy dokonać:

 • Bezpośrednim przelewem wypłaty od pracodawcy na rachunek.

 • Przekazem pocztowym na poczcie

 • Przelewem z innego rachunku

Wypłaty:

Posiadając Konto e-direct możesz BEZPŁATNIE korzystać z ponad 7 tysięcy działających w systemie VISA bankomatów w Polsce. Wystarczy, że wypłacisz z nich jednorazowo kwotę 400 PLN lub większą. Za pobranie mniejszej sumy zapłacisz zawsze stałą, niewielką opłatę 1,50 PLN. Za pomocą otrzymanej karty możemy również płacić w punktach sprzedaży. Ponadto pieniądze znajdujące się na naszym rachunku możemy wykorzystać do zlecania różnego rodzaju płatności i przelewów.


3. KARTY

Karta VISA Electron Biznes to elektroniczna karta debetowa o zasięgu międzynarodowym, wydawana do firmowego rachunku Plus Konto Biznes.
Do rachunku może być wydana dowolna liczba kart. Kartami mogą posługiwać się posiadacze rachunku lub osoby przez nich wskazane. Właściciel Konta ma możliwość zmiany dziennych limitów wartości transakcji bezgotówkowych, a także dziennych limitów wartości i liczby transakcji bankomatowych dla poszczególnych kart. Pozwala to na dokładną kontrolę kosztów i wydatków przedsiębiorstwa.

volkswagen

VISA Electron Biznes to:

 • bezpłatne dokonywanie transakcji bezgotówkowych w kraju i zagranicą,

 • dostęp do rachunku firmy za pomocą wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów oznaczonych logo VISA,

 • możliwość zdefiniowania dziennych limitów transakcji, kontrola kosztów firmy,

 • wygoda i niski koszt, karta ważna jest 2 lata.


4. LOKATY

Volkswagen Bank direct oferuje dwa rodzaje lokat dla firm - w zależności od potrzebnego okresu. Lokata Plus Biznes to inwestycja na czas z przedziału 30 - 360 dni. W zależności od potrzeb Twojej firmy indywidualnie określasz wymaganą długość lokaty. Jeśli firma dysponuje krótkoterminowymi nadwyżkami środków proponujemy Lokatę Overnight Plus - jednodniowy depozyt z opcją automatycznego przedłużania.

Lokata Plus Biznes to:

 • atrakcyjna inwestycja: brak opłat za założenie i obsługę lokaty,

 • elastyczny okres inwestowania: okres, na jaki powierzasz nam swoje oszczędności, określasz samodzielnie. Do wyboru masz termin od 30 do 360 dni. W zależności od własnych potrzeb lokatę możesz automatycznie przedłużyć.

 • wysokie oprocentowanie: zależy od okresu lokaty oraz wysokości zgromadzonych środków. Im wyższa kwota – tym wyższe oprocentowanie.

Lokata Overnight Plus

Lokata Overnight Plus to jednodniowy depozyt terminowy w PLN z opcją automatycznego przedłużania lokaty. Minimalna kwota lokaty to 500.000 PLN. Wysokość oprocentowania Lokaty Overnight Plus ustalana jest każdego dnia. Konsultanci podają je do wiadomości Klientów od godziny 16:30. Kożyści wynikające z tej lokaty to:

 • możliwość zagospodarowania
  bieżących nadwyżek finansowych

 • możliwość automatycznego
  przedłużania lokaty

 • wygodna obsługa telefoniczna


5. OPROCENTOWANIE

PLUS KONTO

Stan konta od

Oprocentowanie*

Oprocentowanie efektywne**

1 PLN

2,05%

2,07%

25 000 PLN

2,10%

2,12%

50 000 PLN

2,15%

2,17%

100 000 PLN

2,20%

2,22%

Miesięczna kapitalizacja odsetek; (*) oprocentowanie
zmienne, obowiązuje od 06.03.2005; (**) uwzględnia miesięczną kapitalizację
odsetek

LOKATA PLUS BIZNES

Wysokość lokaty od

Okres lokaty w dniach

30-59

60-89

90-179

180-269

270-360

oprocentowanie stałe

oprocentowanie zmienne

5 000 PLN

3,15%

3,10%

3,05%

3,20%

3,15%

10 000 PLN

3,20%

3,15%

3,10%

3,25%

3,20%

25 000 PLN

3,25%

3,20%

3,15%

3,30%

3,25%

50 000 PLN

3,30%

3,25%

3,20%

3,35%

3,30%

100 000 PLN

3,35%

3,30%

3,25%

3,40%

3,35%

150 000 PLN

3,40%

3,35%

3,30%

3,45%

3,40%

Kapitalizacja odsetek po upływie terminu lokaty; (*)
oprocentowanie, obowiązuje od 25.04.2005

POBIERZ TABELĘ OPROCENTOWANIA ( PDF)


6. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Rachunki bankowe

sporządzenie
i wysłanie potwierdzenia transakcji
2,50 PLN
sporządzenie
opinii bankowej dotyczącej rachunku
10,- PLN
sporządzenie
dodatkowego dokumentu na prośbę Klienta
10,- PLN
dyspozycja
przelewu z rachunku
na rzecz ZUS składana u konsultanta
lub przez faks
5,- PLN -
opłata za jeden przelew bez względu na liczbę jego składników
dyspozycja
przelewu z rachunku na rzecz US składana u konsultanta lub przez faks
2,- PLN
dyspozycja
przelewu zewnętrznego składana u konsultanta lub przez faks
1,- PLN
zdefiniowanie
zlecenia jednorazowego u konsultanta lub przez faks
1,- PLN
zmiana
zlecenia jednorazowego
u konsultanta lub przez faks
1,- PLN
zdefiniowanie
zlecenia okresowego / stałego u konsultanta lub przez faks
1,- PLN
zmiana
zlecenia okresowego / stałego u konsultanta lub przez faks
1,- PLN
wysokość
wypłaconych odsetek w przypadku zerwania lokaty terminowej
1/2 należnych
odsetek
opłata za
spowodowanie niedozwolonego salda debetowego
50,- PLN
wysokość
należnych Bankowi odsetek w przypadku powstania niedozwolonego salda
debetowego
na rachunku
1,5-krotność
odsetek ustawowych za każdy dzień występowania salda debetowego
opłaty za
upomnienia w przypadku braku spłaty niedozwolonego salda debetowego
na rachunku:
- pierwsze upomnienie
- kolejne upomnienie

20,- PLN
40,- PLN

użytkowanie
i wydanie elektronicznego identyfikatora tokena (opłata roczna)
36,- PLN
wydanie
nowego tokena w miejsce utraconego
100,- PLN
zastrzeżenie
tokena
10,- PLN
opłata za
niezwrócenie tokena lub zwrot uszkodzonego
100,- PLN
kwota do wypłaty
w kasie Banku wymagająca zgłoszenia 24 godziny przed wypłatą
40 000,- PLN
wypłata
gotówki powyżej 40 000 PLN w kasie Banku bez uprzedniego zgłoszenia
0,5%
minimalna
kwota lokaty terminowej
5 000,- PLN

Karty płatnicze

rodzaj karty VISA Elektron Biznes
wydanie lub wznowienie
karty
50,- PLN
wydanie lub wznowienie
karty dodatkowej
50,- PLN
wydanie karty w
miejsce zastrzeżonej
50,- PLN
wypłata gotówki w
bankomacie (w kraju)
5,- PLN
wypłata gotówki w
bankomacie (za granicą)
10,- PLN
wypłata gotówki w kasie
innego banku (w kraju lub za granicą)
10,- PLN
kopia rachunku obciążeniowego 15,- PLN
awaryjna wypłata gotówki
(za granicą)
równowartość 175,- USD
przeliczenie
transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż EUR
2% wartości
transakcji
zmiana limitu karty 5,- PLN

BIZNESbanking

aktywacja obsługi BIZNESbanking (w tym 3
karty mikroprocesorowe i 1 czytnik)

250,00 PLN

miesięczna opłata za korzystanie z BIZNESbanking

200,00 PLN

opłata za wydanie dodatkowej karty
mikroprocesorowej lub wymiana uszkodzonej

65,00 PLN

opłata za wydanie dodatkowego czytnika lub wymiana
uszkodzonego

195,00 PLN

aktywacja obsługi poleceń zapłaty w ramach BIZNESbanking

150,00 PLN

przesłanie upoważnienia do polecenia zapłaty do
innego banku

3,00 PLN

opłata za wykonanie przelewu za pośrednictwem
BIZNESbanking

0,90 PLN

opłata za wykonanie polecenia zapłaty za pośrednictwem
BIZNESbanking

0,90 PLN

Usługi bezpłatne:

 • przelewy z rachunku (w tym także przelewy na ZUS i US)
  przez internet

 • przelewy wewnętrzne

 • realizacja zlecenia jednorazowego, okresowego lub stałego
  przez internet

 • miesięczny wyciąg z rachunku

 • zastrzeżenie karty

 • dyspozycja zerwania lokaty przed terminem zapadalności

 • dostęp do obsługi telefonicznej TELEdirect (z wyjątkiem transakcji realizowanych za pomocą konsultantów)

POBIERZ TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI