INTELIGO - KONTO OSOBISTE


http://www.bankier.pl/gfx/centrum/inth.jpg

   
OTWÓRZ KONTO
INDYWIDUALNE
 


1. WSTĘP

Masz do wyboru dwa rodzaje kont prywatnych:
konto indywidualne, które jest jedynie Twoją własnością oraz konto wspólne, które możesz otworzyć z 2 lub 3 osobami. Osoby te nie muszą być z Tobą spokrewnione, możesz więc otworzyć konto wspólne wraz ze swoim partnerem lub kolegą.

W ramach każdego z kont możesz otworzyć dowolną liczbę rachunków, co znacznie ułatwi Ci zarządzanie oszczędnościami. Każdemu z rachunków możesz nadać własną nazwę np. Na co dzień, Lokata, Wakacje, Net etc. Pierwszy rachunek, tzw. główny, jest ważniejszy od pozostałych, otwierasz go automatycznie z chwilą podpisania umowy. Od razu i za darmo otrzymujesz do niego kartę Inteligo Visa Electron. Kolejne rachunki otwierasz w serwisie WWW lub przez telefon, a kartę do nich dostarczymy Ci na życzenie. 

Aby w pełni korzystać z wygody i nowoczesności konta Inteligo, aktywuj koniecznie Serwis SMS. Będziesz na bieżąco otrzymywać SMS-y potwierdzające każdą transakcję (pensja, zakupy kartą, realizacja stałych zleceń i płatności). 

Operacje finansowe na kontach Inteligo wykonujesz wszędzie, przez 24 godziny na dobę, przez Internet, WAP, SMS, telefon i bankomaty.


2. WPŁATY PIENIĘDZY

 • W oddziale banku - Pieniądze
  możemy bez żadnej opłaty, prowizji wpłacić w oddziale Banku PKO
  BP, które spotkamy w każdym większym mieści, jest to jeden z
  najpopularniejszych banków i posiada bardzo dużo oddziałów.

 • Przelewając bezpośrednio
  swoją pensję

 • Wpłata w oddziale
  innego banku lub na poczcie

Dokonywanie wpłaty na konto jest bardzo wygodne, ponieważ masz możliwość drukowania wypełnionego druku wpłaty (wpłata gotówkowa/przelew na Twoje konto). Druk możesz zapisać na dysku lokalnym, a następnie wydrukować lub przesłać elektronicznie swojemu kontrahentowi lub innej osobie, która ma zlecić przelew lub dokonać wpłaty na Twoje konto. Druk wpłaty znajdziesz w serwisie WWW, w sekcji "Moje Rachunki" ("Druk wpłaty").


3.WYPŁATA PIENIĘDZY

 • przelewy na inne
  rachunki bankowe lub na rachunki w banku Inteligo, przy czym od tych
  pierwszych pobierana jest opłata 0.99 zł, a te drugie są bezpłatne

 • wypłacać w bankomatach oraz oddziałach innych banków, które mają tzw. terminale POS (większość oddziałów w większych miastach).
  Wypłaty w bankomatach PKO BP największej sieci bankomatów w
  Polsce są bezpłatne.

 • Płacąc kartą VISA
  ELECTRON 

 4. PRZELEWY I PŁATNOŚCI

 • przelew jednorazowy - Możesz zlecać przelew jednorazowy z datą dzisiejszą i z datą przyszłą. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zaplanować płatności i kontrolować przepływ gotówki.

  Przelew jednorazowy możesz zrealizować: 
  a) w serwisie WWW 
  b) dzwoniąc do konsultanta 
  c) w automatycznym systemie telefonicznym 
  d) korzystając z Serwisu "Płacę SMS-em", prosto z menu swojego telefonu komórkowego 

  Po przygotowaniu przelewu jednorazowego do realizacji, możesz zmienić jego szczegóły na liście przelewów oczekujących na realizację (sekcja "Przelewy"/zakładka "Przelewy").

 • płatność - ułatwia Ci regulować te rachunki, których ze względu na zmieniającą się kwotę nie możesz opłacać jako zlecenie stałe np.
  rachunki za telefon, opłaty do ZUS i urzędu skarbowego. Nie musisz wypełniać formularza przelewu za każdym razem, kiedy chcesz przelać pieniądze na to samo konto. Płatność zachowuje stałe dane przelewu, Ty wprowadzasz tylko kwotę i datę. Wszystkie płatności mogą być realizowane przez serwis WWW i za pośrednictwem konsultanta.

 • zlecenie stałe - o wygodna forma płacenia stałych, comiesięcznych zobowiązań (czynsz, spłata kredytu, ubezpieczenie). Wystarczy raz podać dane odbiorcy przelewu, kwotę i częstotliwość wykonywania operacji, aby Bank automatycznie dokonywał przelewu.
  Zlecenie stałe możesz ustanowić w serwisie WWW lub dzwoniąc do konsultanta Inteligo, może ono być realizowane w dowolnych odstępach czasu, np.: co dzień, tydzień, miesiąc.

 • polecenie zapłaty - To wygodny sposób na zlecanie płatności okresowych, np.: za telefon, energię elektryczną, itp. Pieniądze są pobierane automatycznie z Twojego rachunku za naszym pośrednictwem przez bank wierzyciela. 
  Faktura za każdym razem trafia do Ciebie, jako potwierdzenie transakcji.

 • przelewy do ZUS i US
  -
  z konta Inteligo możesz realizować przelewy do ZUS i urzędu skarbowego, możesz również zdefiniować płatności do ZUS i urzędu skarbowego.
  Specjalne wzory przelewów sprawią, że opłacanie składek ZUS i zobowiązań wobec urzędu skarbowego będzie trwać zaledwie kilka minut. Wykonanie tych przelewów możesz zlecić nie wychodząc z domu, przez telefon lub Internet.

 • QuickMoney - Dzięki QuickMoney pieniądze znajdą się na innym koncie Inteligo w ciągu 1 sekundy. 
  Wystarczy podać numer rachunku Inteligo i kwotę. Przelew QuickMoney możesz zrealizować przez Internet, WAP, korzystając z pomocy konsultanta lub z Serwisu "Płacę
  SMS-em". Za przelew QuickMoney realizowany w serwisie WWW i WAP nie jest pobierana żadna opłata!

 • EmailMoney - EmailMoney to sposób przelewania pieniędzy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie musisz znać numeru rachunku odbiorcy, wystarczy że znasz jego adres e-mail.

 • SMSMoney - SMSMoney to sposób na przelewanie pieniędzy SMS-em bez konieczności podawania numeru rachunku odbiorcy. Aby zlecić przelew, wystarczy, że znasz numer telefonu komórkowego osoby, której chcesz przesłać pieniądze.


  Zobacz DEMO USŁUUGI PŁACĘ SMS-EM.


5. LISTA ODBIORCÓW

Lista odbiorców to Twoja podręczna książka adresowa. Dzięki niej możesz wybrać wygodniejszy dla Ciebie sposób wykonania przelewu: albo zrealizujesz ustanowioną Płatność, albo zdefiniujesz nowy przelew, pobierając dane beneficjenta z Listy odbiorców. 
Lista odbiorców pozwoli Ci zatem szybko wykonać przelew jednorazowy, QuickMoney, SMSMoney lub EmailMoney, a także przyspieszy definiowanie płatności i zlecenia stałego (z wyjątkiem do ZUS i US). Wystarczy, że wybierzesz właściwego odbiorcę z listy i wskażesz typ przelewu, który chcesz do niego wykonać. Dane odbiorcy zostaną automatycznie przeniesione do formularza przelewu. 

Każdy klient ma możliwość tworzenia własnej listy, do której dostęp będzie miał tylko on sam, po prawidłowym zalogowaniu się do systemu. Posiadacze konta wspólnego mają zatem osobne stworzone przez siebie listy. 

Listę odbiorców znajdziesz w serwisie WWW, w sekcji "Przelewy" (zakładka "Lista odbiorców").

 


6. OPROCENTOWANIE

Sposób naliczania odsetek gwarantuje tym wyższy zysk, im więcej oszczędności zdecydujesz się ulokować na poszczególnych rachunkach w ramach konta
Inteligo. 

                                           
Oprocentowanie         
Opr. Efektywne
Od 50 000 zł                            
2,1000%                        

2,1203%
Od 4000 do 49 999,99 zł           
0,9000%                        
0,9037%
Od 100 do 3 999,99 zł              
0,4000%                        
0,4007%
Do 99,99 zł                              
0,3000%                        
0,3004%

Stawki oprocentowania prezentowane są w stosunku rocznym.

Oprocentowanie efektywne

Oprocentowanie efektywne to oprocentowanie uwzględniające liczbę okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku. Im częściej odsetki są kapitalizowane (doliczane do salda rachunku), tym oprocentowanie efektywne jest wyższe. Na kontach Inteligo odsetki są naliczane codziennie, a raz na miesiąc (w dniu otwarcia rachunku głównego) doliczane do rachunków. 

Oprocentowanie progresywne

Oprocentowanie progresywne to wyjątkowy sposób naliczania odsetek, dzięki któremu Twoje oszczędności przynoszą tym większe zyski, im więcej zdeponujesz na koncie. Nie trzeba ustanawiać oddzielnej lokaty, wystarczy zdeponować na danym rachunku odpowiednio dużą kwotę, a wyższe odsetki będą naliczane automatycznie. Nie tracisz swobody dysponowania pieniędzmi, a wartość lokaty możesz bezpłatnie w dowolnym czasie podnieść lub obniżyć.7. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

POBIERZ
TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI W FORMACIE PDF


Lp. Operacja Częstotliwość Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty (w PLN) dla konta z średnim miesięcznym saldem
do 99,99 100,00 - 49 999,
99
od 50 000,
00
1. Otwarcie rachunku Jednorazowo   0 0 0
2. Opłata za prowadzenie konta 1 Miesięcznie   4,99 0 0
 
 
1 Dla nowootwartych kont opłata za prowadzenie jest pobierana począwszy od drugiego okresu miesięcznego liczonego od daty otwarcia rachunku głównego. Opłata za prowadzenie konta dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 99,99 PLN i przyznanym produktem kredytowym w ramach Konta Inteligo nie jest pobierana.
Transakcje bezgotówkowe na rachunku w ramach Konta Inteligo
3. Wpływ w PLN na rachunek w ramach Konta Inteligo Każda transakcja   0 0 0
4. Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo za pośrednictwem systemu SWIFT, SORBNET-EURO, EuroElixir Każda transakcja   11,99 11,99 11,99
5. Przelew na rachunek w ramach kont Inteligo (przelew standardowy, QuickMoney) Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
Telefon (serwis automatyczny) 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0,99
SMS2 0 0 0
6. Przelew na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
Telefon (konsultant) 0 0 0
SMS2 0 0 0
7. Przelew na rachunek w innym banku Każda transakcja WWW 0,99 0,99 0,99
WAP 0,99 0,99 0,99
Telefon (konsultant) 2,99 2,99 2,99
SMS2 0,99 0,99 0,99
8. Przelew do ZUS Każda transakcja3 WWW 2,99 2,99 2,99
Telefon (konsultant) 3,99 3,99 3,99
9. Przelew do US Każda transakcja WWW 0,99 0,99 0,99
Telefon (konsultant) 2,99 2,99 2,99
10. Ustanowienie płatności
(w tym do ZUS, US)
Każda operacja WWW, 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0
11. Zmiana płatności
(w tym do ZUS, US)
Każda operacja WWW 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0
12. Realizacja płatności w ramach kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
Telefon (serwis automatyczny) 4 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0,99
SMS 2 0 0 0
13. Realizacja płatności na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
Telefon (serwis automatyczny) 4 0 0 0
Telefon (konsultant) 0 0 0
SMS 2 0 0 0
14. Realizacja płatności na rachunek w innym banku Każda transakcja WWW 0,99 0,99 0,99
WAP 0,99 0,99 0,99
Telefon (serwis automatyczny) 4 0,99 0,99 0,99
Telefon (konsultant) 1,99 1,99 1,99
SMS 2 0,99 0,99 0,99
15. Realizacja płatności do ZUS Każda transakcja5 WWW 2,99 2,99 2,99
Telefon (konsultant) 3,99 3,99 3,99
16. Realizacja płatności do US Każda transakcja WWW 0,99 0,99 0,99
Telefon (konsultant) 1,99 1,99 1,99
17. Ustanowienie zlecenia stałego Każda operacja WWW 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0
18. Zmiana zlecenia stałego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 0 0
19. Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat. 0 0 0
20. Realizacja stałego zlecenia na prowadzony przez Bank rachunek inny niż rachunek w ramach Kont Inteligo Każda transakcja Automat. 0 0 0
21. Realizacja stałego zlecenia
na rachunek w innym banku
Każda transakcja Automat. 0,99 0,99 0,99
22. Wypłata na żądanie odsetek z Lokaty Forteca Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 1,49 1,49
23. Wypłata części kapitału z lokaty o zmiennym oprocentowaniu
(do wysokości salda minimalnego)
Każda transakcja WWW 0 0 0
Telefon (konsultant) 0,99 0,99 0,99
24. Wypłata naliczonych odsetek z lokaty o stałym oprocentowaniu Każda transakcja Telefon (konsultant) 1,49 1,49 1,49
25. Przelew na rachunek transmisyjny Każda transakcja WWW 0 0 0
26. Przelew EmailMoney Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
SMS 2 0 0 0
27. Przelew SMSMoney Każda transakcja WWW 0 0 0
WAP 0 0 0
SMS2 0 0 0
 
 
2 Usługa w ramach Serwisu "Płacę SMS-em" i "Płacę SMS-em z Sercem".
3 Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.
4 Tylko płatności z datą bieżącą.
5 Transakcja to jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

Karta Inteligo Visa Electron i karta Inteligo Visa Electron z Sercem
28. Wydanie karty Inteligo Visa Electron:
 • Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)
 • Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata)
Jednorazowo  

0

1,59

0

1,59

0

0

29. Wydanie karty Inteligo Visa Electron z Sercem:
 • Pierwsza karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)
 • Każda kolejna karta wydana do rachunków, w tym rachunku głównego (ważna 2 lata)
Jednorazowo  

0

1,59

0

1,59

0

0

30. Opłata za kartę6 Inteligo Visa Electron:
 • karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)
 • karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta (ważna 2 lata)
Miesięcznie  

0,99

0,99

0,99

0,99

0

0

31. Opłata za kartę7 Inteligo Visa Electron z Sercem:
 • karta wydana do rachunku głównego (ważna 2 lata)
 • karta wydana do dodatkowego rachunku w ramach konta (ważna 2 lata)
Miesięcznie  

0,99

0,99

0,99

0,99

0

0

32. Dostarczenie kolejnej karty Każdorazowo Poczta 0 0 0
Przesyłka kurierska8 25,00 25,00 25,00
 
 
6 Opłata za kartę Visa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.
7 Karta oferowana w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. Opłata za korzystanie z karty Visa Electron pobierana będzie po raz pierwszy w ostatnim dniu miesięcznego okresu, w którym karta została wydana.
8 Przesyłka dostarczana na terenie kraju.

Transakcje wykonywane kartą Inteligo Visa Electron
i kartą Inteligo Visa Electron z Sercem
33. Wypłata gotówki w oddziale Banku Każda transakcja EFTPOS 9 0 0 0
34. Wypłata gotówki w oddziale innego banku Każda transakcja EFTPOS 9,99 9,99 9,99
35. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych Każda transakcja EFTPOS 0 0 0
36. Wypłata w bankomatach własnych Banku Każda transakcja Bankomat 0 0 0
37. Wypłata w bankomatach
Euronet w kraju

Każda transakcja Bankomat 4,50 4,50 4,50
38. Wypłata w innych bankomatach w kraju Każda transakcja Bankomat 4,50 4,50 4,50
39. Sprawdzenie salda w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat 0 0 0
40. Mini-wyciąg (ekran bankomatu, wydruk) w bankomatach Euronet w kraju Każda operacja Bankomat 0 0 0
41. Wypłata w bankomatach za granicą Każda transakcja Bankomat 2% min. 8,50 2% min. 8,50 2% min. 8,50
42. Zmiana PINu karty Każda operacja Bankomat 0 0 0
Telefon (serwis automatyczny) 0 0 0
43. Nadanie nowego PINu karcie w miejsce utraconego Każda operacja Telefon (konsultant) 0 0 0
44. Zablokowanie karty Każda operacja Telefon (konsultant) 0 0 0
45. Wydanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji kartowej Każda operacja   9,99 9,99 0
 
9 Terminal elektroniczny w punkcie handlowo-usługowym lub oddziale banku.

Inne operacje
46. Rejestracja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja   0 0 0
47. Modyfikacja zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty Każda operacja   0 0 0
48. Odwołanie pojedynczej transakcji polecenia zapłaty Każda operacja Telefon (konsultant) 0 0 0
49. Odwołanie polecenia zapłaty Każda operacja Na piśmie 2,99 2,99 0
50. Dostarczenie umowy i karty do kolejnego Konta Inteligo10 Każdorazowo Listownie 0 0 0
Przesyłka kurierska8 30,00 30,00 30,00
51. Miesięczny wyciąg transakcji wykonanych na rachunku/ach w ramach Konta Inteligo Miesięcznie Elektronicznie 0 0 0
Każdorazowo Listownie 5,99 5,99 0
Faks 5,99 5,99 0
52. Wykonanie i dostarczenie kopii miesięcznego wyciągu Każdorazowo Elektronicznie 5,99 5,99 0
Listownie 5,99 5,99 0
Faks 5,99 5,99 0
53. Przygotowanie i przesłanie historii rachunku Każda operacja Elektronicznie 11 2,99 2,99 0
Listownie 5,99 5,99 0
Faks 5,99 5,99 0
Telefon (serwis automatyczny) 12 0 0 0
54. Pisemne potwierdzenie salda rachunku Każda operacja Listownie 5,99 5,99 0
Faks 5,99 5,99 0
55. Pisemne potwierdzenie wykonanej transakcji Każda operacja Listownie 5,99 5,99 0
Faks 5,99 5,99 0
WWW 13 0 0 0
56. Przesłanie kopii umowy Każdorazowo Na piśmie 5,99 5,99 0
57. Ustanowienie / zmiana dyspozycji prawnej na wypadek śmierci Każda operacja Na piśmie 5,99 5,99 0
58 Przygotowanie i dostarczenie opinii bankowej na życzenie Klienta Każdorazowo Na piśmie 5,99 5,99 0
59. Przygotowanie innych dokumentów bankowych na wniosek Klienta Każdorazowo Wybrany przez Klienta 5,99 5,99 0
60. Przesłanie wezwania do zapłaty Każdorazowo Na piśmie 5,99 5,99 0
61. Wydanie/dostarczenie kolejnej karty kodów Każdorazowo Poczta 0 0 0
Przesyłka kurierska 14 25,00 25,00 25,00
62. Odsetki karne za nieautoryzowane ujemne saldo Wysokość odsetek określona w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo15
 
 
10 Umowa do kolejnego Konta Inteligo otwieranego przez Klienta Inteligo, który jest już posiadaczem lub współposiadaczem innego Konta Inteligo.
11 Opcja elektroniczna dostępna jest jedynie dla historii rachunku za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.
12 50 ostatnich transakcji na wybranym rachunku.
13 Faks zamawiany poprzez kanał www i wysyłany automatycznie.
14 Przesyłki dostarczane na terenie kraju.
15 Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dostępna na stronach www.inteligo.pl

Usługi SMS
63. Powiadomienie o niezrealizowanych transakcjach Miesięcznie SMS (Automat.) 0 0 0
64. Serwis SMS 16 Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 4,99 4,99
65. Serwis "SMS z Sercem" 17 Miesięcznie SMS/E-mail (Automat.) 5,99 5,99 5,99
66. Serwis "Płacę SMS-em" 18 Miesięcznie SMS (Automat.) 4,99 4,99 4,99
67. Serwis "Płacę SMS-em z Sercem" 19 Miesięcznie SMS/E-mail (Automat.) 5,99 5,99 5,99
68. Odblokowanie dostępu do Serwisu "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem" Każda operacja   0 0 0
69. Automatyczne ustawienie listy rachunków w Serwisie "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem" Każda operacja   0 0 0
70. Aktualizacja listy płatności w Serwisie "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem" Każda operacja Automatycznie 0 0 0
71. Opłata za zmianę serwisu:
 • Z Serwisu SMS/ "SMS z Sercem" na Serwis "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem"
 • Z Serwisu "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem" na Serwis SMS/ "SMS z Sercem"
Każda operacja Telefon (konsultant)

0

0

0

0

0

0

72. Opłata za ponowną aktywacje Serwisu SMS/ "SMS z Sercem" i Serwisu "Płacę SMS-em"/ "Płacę SMS-em z Sercem" Każda operacja Telefon (konsultant) 5,99 5,99 5,99
WWW 5,99 5,99 5,99
 
 
16 W skład serwisu wchodzą w szczególności następujące usługi: aktualne saldo rachunku, mini-historia rachunku (ostatnich 5 transakcji), pełny numer rachunku, informacja o blokadach na rachunkach związanych z realizacją transakcji POS/ATM, informacja o wpływie środków na rachunek (automatycznie po każdym wpływie), informacja o wypływie środków z rachunku (automatycznie po każdej transakcji jak np. przelewy, transakcje bezgotówkowe kartą, wypłaty gotówki kartą). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.
17Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu SMS. Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email.
18 W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu SMS oraz możliwość dokonywania wybranych transakcji bezgotówkowych jak również korzystania z innych usług takich jak np. lokalizator bankomatów (zakres usług Serwisu Płacę SMS-em może się różnić w zależności od sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej do świadczenia usługi). Przesyłane informacje o wypływie środków dotyczą stanu operacji przed jej zaksięgowaniem.
19 Serwis oferowany w ramach Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca. W skład serwisu wchodzą usługi dostępne w ramach Serwisu "Płacę SMS-em". Dodatkowo informacje o wpływie i wypływie środków na/z rachunku dostarczane są na wskazany przez klienta adres email.