Dominet Bank SA - www.e-dominet.pl

Dane podstawowe

Skrót: Dominet
Nazwa: Dominet Bank S.A. w Lubinie
Adres: ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin
woj. Dolnośląskie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 169
Numer centrali: 16900000
Prezes: Waldemar Bobrowski
Rok utworzenia: 1991
Liczba placówek: 140
Akcjonariat: Dominet S.A.
Suma bilansowa (w tys. zł): 1.251.166 tys. zł - 31.12.2005
Kapitał własny (w tys. zł): 94.448 tys. zł - 31.12.2005
Wynik finansowy netto (w tys. zł): -1.386 tys. zł - 31.12.2005
Współczynnik wypłacalności: 11,03
Charakterystyka: Bank o profilu uniwersalnym z ofertą skierowaną do klientów indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt

Email: bank@dominet.pl
Fax: (076) 840-41-03
Infolinia: 0 801 101 102
Telefon: (076) 840-41-02
WWW: www.dominetbank.pl

Opis Banku

http://www.dominetbank.pl/images/logoDominet.png

Początki

Dominet Bank S.A. działa na polskim rynku usług finansowych od 1991 roku, początkowo jako bank regionalny Cuprum Bank S.A. . Założycielami i pierwszymi właścicielami banku były: KGHM Polska Miedź S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Gmina Miejska Lubin oraz Gmina Miejska Głogów.

Zmiana właściciela i nazwy

W lutym 2002 roku fundusz Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P. (MLGEMP) uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego NBP na objęcie 100% akcji Cuprum Banku za pośrednictwem Dominet S.A., w którym MLGEMP jest udziałowcem. 26 marca 2002 r. Dominet S.A. objął 100% akcji Cuprum Banku. Tym samym bank dołączył do grupy kapitałowej Dominet i przyjął nową nazwę - Dominet Bank.

Międzynarodowy partner

Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P. jest funduszem o wartości 400 milionów dolarów. MLGEMP to międzynarodowa instytucja finansowa. Głównym celem jej działalności jest generowanie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje prywatnych, niepublicznych spółek zlokalizowanych na rynkach rozwijających się. Od 1998r. MLGEMP dokonał ponad 35 inwestycji w akcje spółek reprezentujących różne branże i sektory gospodarki w 16 krajach świata. Inwestycja w akcje Dominet S.A. jest pierwszą inwestycją kapitałową MLGEMP na rynku polskim. Więcej informacji - www.ml.com.

Grupa kapitałowa Dominet

Głównym założeniem strategii działania grupy jest dostarczanie klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów i usług, dystrybuowanych przez sieć placówek Dominet Banku i kanały elektroniczne. Stworzenie komplementarnej oferty jest możliwe, dzięki ścisłej współpracy firm tworzących grupę.

Dominet Bank świadczy pełną gamę nowoczesnych usług bankowych i odgrywa wiodącą rolę w zakresie m.in. zarządzania siecią dystrybucji, pozyskiwania i zarządzania bazą depozytową, kredytowania oraz zarządzania ryzykiem bankowym. Nasza oferta uzupełniana jest przez produkty Dominet Finanse S.A., zajmującej się doradztwem rachunkowym i prawnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dominet S.A., który został założony w roku 1993 przez Sylwestra Cacka jako spółka pośrednictwa kredytowego, pełni w grupie rolę spółki-matki i odpowiedzialny jest za wprowadzanie do sieci sprzedaży produktów dodatkowych, takich jak ubezpieczenia czy leasing.

Nowatorski system dystrybucji

Sieć dystrybucji naszego banku obejmuje ponad 100 kilkuosobowych placówek sprzedażowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Podstawowym zadaniem placówek jest prowadzenie profesjonalnej sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Dominet Bank. Wszelkie operacje związane ze wsparciem sprzedaży, jak np. administracja, zarządzanie infrastrukturą i systemami informatycznymi, marketing czy obsługa prawna, prowadzone są przez centralę banku.

Prace nad tworzeniem ogólnopolskiej sieci placówek Dominet Banku realizowane są dwutorowo: z jednej strony istniejące już placówki bankowe, które bank posiadał w momencie jego przejęcia przez Dominet S.A.(na Dolnym Śląsku) oraz placówki Dominetu, spełniające wymagania stawiane placówkom bankowym, przekształcane są stopniowo w placówki działające w oparciu o nowy model biznesowy. Z drugiej strony poszukujemy nowych lokalizacji na terenie całego kraju, w których od podstaw tworzymy nowe placówki.

W październiku 2005 roku Dominet Bank rozpoczął realizację drugiego etapu rozwoju sieci sprzedaży. Model agencyjny Dominet Banku polega na tworzeniu sieci placówek agencyjnych będących uzupełnieniem sieci placówek partnerskich. Bank planuje uruchomienie 130 punktów agencyjnych do końca 2007 r., przy jednoczesnym zwiększeniu liczby placówek partnerskich do 200. Punkty agencyjne oferują najnowsze produkty Dominet Banku, czyli kredyt gotówkowy i karty kredytowe. Oferta skierowana jest do obecnych partnerów Banku oraz do osób z zewnątrz zainteresowanych współpracą z Bankiem. Dominet Bank planuje systematycznie rozwijać produkty oferowane przez punkty agencyjne oraz umożliwia agentom prowadzenie w przyszłości placówki partnerskiej o pełnej funkcjonalności. Dominet Bank otwiera punkty agencyjne w punktach handlowych i miejscach użyteczności publicznej. Preferowanymi kandydatami na prowadzących placówki agencyjne są: agenci ubezpieczeniowi, osoby prowadzące biura nieruchomości, doradztwa prawne, biura rachunkowe czy sklepy RTV-AGD.

Jednym z elementów systemu dystrybucji naszego banku jest sieć ponad 250 autoryzowanych sprzedawców samochodów używanych, działających pod marką Autotu. Pomysłodawcą i organizatorem jest Dominet S.A. Patronat nad siecią Autotu objęli: Polski Związek Motorowy Holding (PZM) i Dominet Bank. Uczestnictwo w sieci Autotu umożliwia korzystanie ze specjalnej oferty finansowej Dominet Banku, ze wsparcia marketingowego, wizualizacji punktu sprzedaży i dostępu do serwisu www.autotu.pl. Dealerzy Autotu zostali wybrani spośród prawie 2000 dealerów, którzy współpracują z Dominet Bankiem i z którymi Dominet S.A. współpracował od początku swojej działalności jako pośrednik kredytowy. Do sieci mogą przystąpić sprzedawcy samochodów używanych spełniający stawiane uczestnikom sieci warunki w zakresie standardów wyposażenia punktu sprzedaży i obsługi klientów. Więcej informacji - www.autotu.pl; www.autotu.wp.pl.

W październiku 2004 roku zakończyliśmy prace nad wdrożeniem systemu on-line w Dominet Banku. Umożliwia on bieżącą aktualizację stanu wolnych środków o transakcje realizowane za pomocą karty płatniczej w centralnym systemie informatycznym banku. Klienci Dominet Banku mogą liczyć na bezpłatne karty debetowe ViSA Electron, które umożliwiają dokonywanie bezprowizyjnych wypłat z bankomatów własnych banku i bankomatów Euronetu (razem ponad 500 bankomatów na terenie kraju) i MasterCard Electronic Business. Za pomocą bezpłatnych kart debetowych klienci mogą sprawdzić również aktualny stan swojego konta jeszcze przed wypłatą środków z bankomatu. Uruchomienie systemu on-line umożliwiło też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań bankowości internetowej. Klienci Dominet Banku mają możliwość korzystania z usługi systemu bankowości elektronicznej SELBANK - system typu "home banking"- oraz usługi systemu TELESALDO. Poprzez System SELBANK klient może realizować przelewy krajowe i zagraniczne, otrzymywać aktualne informacje o swoim rachunku/-ach prowadzonym/-ych w Dominet Banku oraz komunikować się z Dominet Bankiem za pomocą poczty elektronicznej. Natomiast usługa telefoniczna Telesaldo umożliwia klientom sprawdzenie salda na rachunku/rachunkach, sprawdzenie historii operacji na rachunku/rachunkach, złożenie dyspozycji przelewów i zrealizowanie ich, zmianę numeru PIN do systemu TELESALDO oraz uzyskanie szczegółowych informacji o usługach Dominet Banku.

Bankowość elektroniczna

Dominet Bank zakończył wdrożenie bankowości elektronicznej, którą oferuje swoim klientom poprzez platformę: www.e-dominet.pl. Zapewnia ona dostęp przez Internet do kont prowadzonych w Dominet Banku. Serwis umożliwia realizację przelewów jednorazowych, zdefiniowanych, do ZUS i Urzędu Skarbowego, obsługę lokat i kredytów, przeglądanie historii transakcji i innych operacji związanych z serwisem, obsługę list kodów jednorazowych i inne usługi dodatkowe. Klienci nie ponoszą kosztów związanych z uruchomieniem i korzystaniem z serwisu e-Dominet, nie płacą również za przelewy wewnątrzbankowe, zaś opłata za przelewy zewnętrzne wynosi tylko 50 gr. e-Dominet zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, co potwierdził audyt przeprowadzony przez międzynarodową firmę audytorską. Dostęp do konta poprzez www.e-dominet.pl jest szyfrowany za pomocą 128-bitowego protokółu SSL, każdy klient posiada indywidualny login i hasło oraz listę kodów jednorazowych.

Strategia

Dominet Bank to nowoczesny bank detaliczny działający na terenie całego kraju. Strategia Dominet Banku zakłada systematyczne rozszerzenie działalności i docieranie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z pakietami nowoczesnych produktów bankowych i produktów uzupełniających, przygotowywanych przez spółki grupy kapitałowej oraz firmy współpracujące. W obecnej chwili na ofertę produktową banku składa się pełen zestaw produktów bankowych, w tym kredyty samochodowe w ofercie standard oraz w ofercie specjalnej, nowy kredyt gotówkowy oraz konsumpcyjny, karta kredytowa, najwyżej na rynku oprocentowana lokata terminowa Dominanta Forte, ROR i RB, oraz ubezpieczenia komunikacyjne i na życie, a także leasing. Dominet Bank oferuje także nowoczesne produkty depozytowe, w tym "Sejf" łączący cechy tradycyjnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego i lokaty terminowej oraz jednostki funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec, w tym plany systematycznego oszczędzania. Bank poszerzył swoją ofertę także o kredyty hipoteczne, które sprzedawane są we współpracy z Nykredit Bankiem Hipotecznym i ING Bankiem Śląskim oraz umożliwił swoim klientom dokonywanie ekspresowych przekazów międzynarodowych poprzez sieć Western Union.

Model placówki bankowej

Dominet Bank jako pierwszy na polskim rynku wprowadził koncepcję placówek partnerskich. Placówki Dominet Banku kierowane są przez partnerów, którzy dysponują bogatym doświadczeniem w sprzedaży produktów finansowych, wiedzą o rynku i znajomością potrzeb swoich klientów.

Placówki Dominet Banku zaprojektowaliśmy z myślą o komforcie klientów. Chcemy, zapewnić im nie tylko maksymalną wygodę, lecz także sprawić, by czuli się u nas swobodnie i wygodnie. Funkcjonalne i przytulne umeblowanie placówek oraz ciepła, pogodna kolorystyka zapewniają miłą, domową atmosferę, w której zespół doświadczonych doradców zawsze służy profesjonalną pomocą.

Nowoczesny system informatyczny

Zbudowana w naszym banku infrastruktura informatyczna jest pierwszym tak komplementarnym i zaawansowanym rozwiązaniem techniczno-organizacyjnym w Polsce. Wdrożony nowoczesny, zintegrowany system informatyczny umożliwia m.in. wykonywanie operacji bankowych w czasie rzeczywistym oraz tzw. "odmiejscowienie rachunku", dzięki czemu klienci mogą szybko i sprawnie realizować dyspozycje w każdej placówce banku na terenie całego kraju. Dbając o niezawodność sytemu i zadowolenie klientów, jako pierwszy bank w Polsce korzystamy z usług zewnętrznego centrum informatycznego w zakresie opieki nad sprzętem i głównymi systemami informatycznymi.

Dokapitalizowanie banku

Istotnym elementem biznesplanu określonego przez nowego właściciela, jest ciągłe podwyższanie funduszy własnych banku. W lipcu 2004 roku Dominet Bank przeprowadził emisję pierwszej transzy obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, zorganizowanego przez BRE Bank S.A. Była to jedna z pierwszych tego typu transakcji na polskim rynku kapitałowym, zrealizowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, gdzie emitentem dłużnych papierów wartościowych podporządkowanych był bank. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego środki pozyskane z pierwszej emisji obligacji w wysokości 30 mln zł zwiększyły kapitały własne Dominet Banku do poziomu 103,6 mln zł. Dzięki temu współczynnik adekwatności kapitałowej banku ukształtował się na poziomie ponad 12 %.
W maju 2005 roku Dominet Bank ponownie dokonał podwyższenia kapitałów własnych do wysokości 124,7 mln złotych. Podwyższenia kapitału dokonano w wyniku emisji akcji, których łączna cena emisyjna wyniosła 7,78 mln złotych. Akcje zostały objęte w całości przez dotychczasowego akcjonariusza - Dominet S.A.

Nagrody

W uznaniu dla działań związanych z reorganizacją banku, otrzymaliśmy styczniu 2003 r. nagrodę specjalną Polskiego Klubu Biznesu za "umiejętność pozyskania poważnych partnerów zagranicznych". W kwietniu 2004 roku prestiżowy miesięcznik "Bank" przyznał Dominet Bankowi wyróżnienie w kategorii "bank samochodowy" jako wyraz uznania dla rosnącej pozycji naszego banku na rynku usług finansowych.

W czerwcu 2005 roku Dominet Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii banków specjalistycznych w "Rankingu dynamiki", który znalazł się w raporcie "Najlepsze banki 2005" przeprowadzonym przez opiniotwórczy tygodnik branżowy - "Gazetę Bankową". Pierwszą lokatę Dominet Bank uzyskał dzięki najkorzystniejszej dynamice funduszów własnych.

Sponsoring

Dominet Bank chętnie wspiera wydarzenia, które stwarzają szansę na wspólne, przyjemne spędzenie czasu przez ludzi w różnym wieku i o różnych doświadczeniach. Bank wspierał już wybrane wydarzenia sportowe - m.in. Międzynarodowe Forum Motoryzacji, Samochodowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, był również sponsorem tytularnym zawodów żużlowych FIM Dominet Bank Speedway Grand Prix of Europe. Angażował się również w organizację rozgrywek tenisowych m.in. turnieju tenisowego aktorów FinLife Cup i turnieju dla dzieci i młodzieży Kids' Cup. Najsilniej Dominet Bank jest jednak związany z polską koszykówką. W 2003 roku został głównym sponsorem Meczu Gwiazd Polskiej Ligi Koszykówki, zaś w październiku 2005 roku został generalnym sponsorem Polskiej Ligi Koszykówki. Dzięki umowie sponsoringowej przez cały sezon 2005/2006 rozgrywki koszykarzy o Mistrzostwo Polski odbywają się pod nazwą Dominet Basket Liga. Współpraca ze środowiskiem koszykarskim ma związek z dotychczasowymi doświadczeniami w popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Mecze polskiej ligi koszykówki od wielu lat cieszą się bowiem dużą popularnością wśród polskich rodzin i stwarzają okazję do wspólnego spędzenia wolnego czasu.

W ramach działań sponsoringowych Dominet Bank wspiera nie tylko wydarzenia sportowe. Okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym są również lokalne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, których inicjowanie i wspieranie wpisuje się już w tradycję Banku. Zgodnie z zasadą, że bank nie musi być smutny, żeby był poważny, Dominet Bank nawiązał cykliczną współpracę z instytucjami kulturalnymi, m.in. wspierał Muzeum Karykatury w Warszawie, objął patronatem wystawę zdjęć "Stara Baśń na wesoło" oraz jest współorganizatorem konkursu TeleMagia o tematyce ściśle związanej z telewizją. Zarówno organizowane przez Bank konkursy, jak i wspierane przez niego wystawy "podróżują" po kraju docierając do miast i miasteczek na terenie całej Polski.

Systematyczny rozwój

Dominet Bank wraz z rozwojem sieci, systematycznie zwiększa swoje aktywa oraz podwyższa wynik na działalności bankowej. Na koniec 2004 r. suma bilansowa Dominet Banku wynosiła 1,04 mld zł, co stanowiło 22% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Bank zwiększył jednocześnie wynik na działalności bankowej o 29%, z 83 mln zł w 2003 r. do ponad 108 mln zł.

Sukcesywnie powiększana jest sieć sprzedaży, w której skład wchodzi już ponad 100 placówek terenowych. Systematycznie zwiększa się liczba bankomatów własnych Dominet Banku - przeszło trzykrotnie w stosunku do roku 2003 - oraz liczba wydanych kart płatniczych, których na koniec 2004 roku mieliśmy około 15 tys. sztuk. O 35% wzrosła w 2004 roku liczba rachunków ROR w stosunku do 2003 roku a liczba rachunków bieżących - o 72% w stosunku do roku 2003. W 2004 roku suma funduszy własnych banku ukształtowała się na poziomie 92 mln zł, co stanowi 40 % wzrost w porównaniu z rokiem 2003. W wyniku dokapitalizowania Dominet Banku przez Dominet S.A, które miało miejsce w maju 2005 roku, kapitały własne banku ukształtowały się na poziomie 124,7 mln zł.

Rada Nadzorcza i Zarząd

Rada Nadzorcza:
Sylwester Cacek - Przewodniczący RN
Janina Danuta Firlicińska - Wiceprzewodniczący RN
Józef Ślusarczyk - Wiceprzewodniczący RN
George Bitar - Członek RN
Eric Kump - Członek RN
Bogusław Sosnowski - Członek RN
Piotr Wojciech Zagała - Członek RN

Zarząd :
Waldemar Bobrowski - Prezes Zarządu
Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu
Adam Karolak - Wiceprezes Zarządu
Mariola Krawiec-Rzeszotek - Wiceprezes Zarządu
Piotr Urbańczyk - Wiceprezes Zarządu

Siedziba centrali banku:
ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
tel.: (076) 840-41-02
fax: (076) 840-41-03