Bank Zachodni WBK

Dane podstawowe

Skrót: BZ WBK
Nazwa: Bank Zachodni WBK SA
Adres: ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
woj. Dolnośląskie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 109
Numer centrali: 10900004
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Prezes: Jacek Kseń
Rok utworzenia: 2001
Liczba placówek: 437
Liczba bankomatów: 574
Akcjonariat: AIB European Investments Limited 70,5% pozostali akcjonariusze 29,5%
Strategiczny akcjonariusz: Allied Irish Bank (Irlandia)
Status: Spółka akcyjna
Charakterystyka: Bank uniwersalny, obsługujący klientów indywidualnych i instytucjonalnych, powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego SA i Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA.

Kontakt

Email: info@bzwbk.pl
Fax: (071) 370 24 95
Infolinia: 0800 240 240
Telefon: (071) 370 10 00
WWW: www.bzwbk.pl

 

Wstęp

http://banki.bajo.pl/images/wbk.PNG

Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych.

BZ WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Siedziba banku mieści się we Wrocławiu a jego nazwa brzmi "Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna". Prezesem zarządu banku od 1996 roku jest Jacek Kseń.

Bank należy do największych polskich banków - jego fundusze własne przekraczają 2 miliardy złotych, a aktywa wynoszą 25 miliardów złotych. BZ WBK posiada również swoje udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. Największym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Grupa Allied Irish Banks, posiadająca 70,5 procenta akcji.

Sieć placówek Banku Zachodniego WBK jest zlokalizowana przede wszystkim w zachodniej części kraju oraz w najważniejszych centrach gospodarczych Polski. Bank Zachodni WBK oferuje swoim klientom możliwość korzystania z sieci własnych bankomatów zlokalizowanych przy Oddziałach oraz w wielu, często odwiedzanych lokalizacjach takich jak np. markety i centra handlowe.

Bank Zachodni WBK S.A. jest jednym z pięciu największych w Polsce emitentów kart płatniczych. Do tej pory wydaliśmy ponad 1,1 miliona kart, co oznacza, że mamy blisko 7,5 procentowy udział w tym rynku.

Naszym klientom oferujemy także dostęp do zgromadzonych pieniędzy poprzez kanały elektroniczne - usługi BZWBK24 i w tej dziedzinie Bank Zachodni WBK jest liderem rynku w zakresie dostępnych usług i poziomu zabezpieczeń.

Dla potrzeb klientów bankowości elektronicznej, wymagających telefonicznej informacji lub pomocy udostępniono nowoczesne centrum komunikacji. Nad komunikacją klientów z bankiem oraz z arbitrem bankowym ze Związku Banków Polskich czuwa Rzecznik Klienta.

Z myślą o klientach Banku wdrożona została inicjatywa 100% Gwarancji Terminu.

Bank Zachodni WBK zajmuje także wiodąca pozycję w Kraju, w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na finansowanie działalności przedsiębiorstw.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Zachodnim WBK SA są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nadzór nad bankami, oddziałami i przedstawicielstwami banków zagranicznych w Polsce od dnia 1 stycznia 1998 r. sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego (KNB). Decyzje i określone przez Komisje Nadzoru Bankowego zadania wykonuje i koordynuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, który jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Narodowego Banku Polskiego (NBP). Działalnością GINB kieruje Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.