Bank BPH

Dane podstawowe

Skrót: BPH Bank Hipoteczny SA.
Nazwa: BPH Bank Hipoteczny SA. d.HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA
Adres: ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska
Opis: Z dniem 25.11.2004 roku decyzją Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA zmienił nazwę na BPH Bank Hipoteczny SA.

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 189
Numer centrali: 18900002
Prezes: Irena Stocka
Rok utworzenia: 1995
Liczba placówek: 50
Akcjonariat: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. - 100%
Strategiczny akcjonariusz: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Suma bilansowa (w tys. zł): 299 648 723,39 PLN (31.12.2001)
Kapitał własny (w tys. zł): 159 518 074,19 PLN (31.12.2001)
Aktywa (w tys. zł): 299 648 723,39 zł 31.12.2001 r.
Wynik finansowy netto (w tys. zł): 6 997 611,43 zł -31.12.2001 r.
Charakterystyka: Bankowość hipoteczna
od 1999 - bankowość uniwersalna

Kontakt

Email: poczta@bph.pl
Fax: (022) 656 21 88
Infolinia: 0 801 801 482
Telefon: (022) 656 29 29, 656 21 69
WWW: www.bph.pl

 

Oferta Banku

 

bank bphKONTO OSOBISTE W BANKU BPH

Konto Sezam Max - wszystkie bankomaty w Polsce za darmo!

 • najwyższe oprocentowanie na rynku od pierwszej złotówki
 • karta debetowa od ręki, przelewy przez internet 0 zł
 • 10 dniowa e-lokata nawet 3,4%
 • limit w saldzie debetowym - nawet o 20% wyższy niż masz w tej chwili
 • dostęp do pieniędzy dzięki sieci ponad 1150 bankomatów Banku BPH i Euronet


bank bph

 

bank bphKONTO MŁODZIEŻOWE W BANKU BPH

 

 • karta debetowa od ręki, przelewy przez internet 0 zł
 • dostęp do pieniędzy dzięki sieci ponad 1150 bankomatów Banku BPH i Euronet
 • dwie oferty kont: dla osób niepełnoletnich i dla studentów.


bank bph

 

bank bphPOZYCZKA HIPOTECZNY W BANKU BPH

 • maksymalna kwota pożyczki to 200 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walutach wymienialnych
 • długi okres kredytowania do 15 lat
 • oprocentowanie stałe lub zmienne
 • waluta - PLN, CHF, USD lub EUR
 • nie wymagany wkładu własnego

bank bph

 

Wstęp

http://www.bph.pl/static/img/pi/logo.gif

Bank BPH stanowi jeden z ważniejszych elementów grupy HVB w Polsce, ale również sam tworzy swoją własną Grupę Kapitałową. W jej skład wchodzi kilkanaście podmiotów zależnych i stowarzyszonych oraz ponad 50 innych podmiotów bezpośrednio i pośrednio powiązanych z Bankiem .

Misja Banku

Bank BPH SA jest wiodącym polskim bankiem uniwersalnym, koncentrującym się na obsłudze wybranych grup Klientów.

Dzięki innowacyjnym technologiom i umiejętnościom pracowników zapewnia on Klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i innym Klientom instytucjonalnym nowoczesne narzędzia zarządzania finansami.

Celem Banku BPH  jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania oraz satysfakcji Klientów i akcjonariuszy.

Bank zamierza pozostać:

 • bankiem pierwszego wyboru dla zamożnych i średniozamożnych Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw
 • preferowanym partnerem dla średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych, jak i międzynarodowych, w tym Klientów grupy HVB
  wiodącym bankiem w zakresie finansowania nieruchomości na rynku detalicznym i komercyjnym
 • aktywną i innowacyjną instytucją na rynkach międzynarodowych i w zakresie operacji skarbowych
 • liderem w zakresie działalności maklerskiej i zarządzania aktywami,
  ukierunkowanym na wzrost wartości dla akcjonariuszy
 • a także charakteryzować się wysoką innowacyjnością i efektywnością obszarów zaplecza, w tym w szczególności: operacji, zarządzania finansowego oraz zarządzania zasobami kadrowymi, stymulującymi wzrost rentowności

Strategia zakłada, iż przewagi konkurencyjne Banku wynikać mają z:

 • silnej orientacji na Klienta: tworzenia długoterminowej lojalności oraz trwałych relacji z Klientami docelowych segmentów rynku
 • konkurencyjnej oferty: komplementarnej i dopasowanej do specyfiki docelowych segmentów rynku, cechującej się wysokim poziomem jakości i efektywności procesu świadczenia usług
 • nowoczesnego systemu dystrybucji, ukierunkowanego na wzrost efektywności sprzedaży i zakładającego:
  - ogólnopolski zasięg działania
  - wykorzystanie głębokiej znajomości rynków lokalnych i zastosowania modelu "multichannel management", łączącego funkcjonalnie sieć placówek z kanałami alternatywnymi w ramach poszczególnych strategii konkurencyjnych
 • systemu zarządzania i procesów zorientowanych na podniesienie efektywności operacyjnej i rentowności, wykorzystujących:
  - zorientowaną na Klienta i regionalnie strukturę organizacyjną
  - zmiany organizacyjne, służące skróceniu procesów decyzyjnych
  - innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie funkcji zaplecza
  - scentralizowane systemy informatyczne, umożliwiające dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, a także będące bazą dla ulepszania
 • systemu informacji zarządczej oraz nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem finansowym
 • modelu zarządzania zasobami kadrowymi, wspierającego realizację celów strategicznych i ukierunkowanego na:
  - rozwój kultury sprzedaży
  - stabilizację i rozwój kadry
  - wdrożenie nowego systemu oceny pracowników i sposobu ich wynagradzania
  - redukcję kosztów zatrudnienia w związku z procesem połączenia Banków i centralizacji wybranych funkcji.