Bank Millennium SA

Dane podstawowe

Skrót: Bank Millennium
Nazwa: Bank Millennium S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 123 a
02-017 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 116
Numer centrali: 11600006
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
Prezes: Bogusław Kott
Rok utworzenia: 1989
Liczba placówek: 407
Liczba bankomatów: 218
Akcjonariat: Banco Comercial Portugues - 50% EUREKO - 19,98%
Strategiczny akcjonariusz: Banco Comercial Portugues
Status: Spółka akcyjna, od 1992 r. notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Suma bilansowa (w tys. zł): 2001 - 19262,8 mln PLN
2002 - 18612,5 mln PLN
Kapitał własny (w tys. zł): 2001 - 1458,9 mln PLN
2002 - 1754,6 mln PLN
2003 - 2010 mln zł PLN
Aktywa (w tys. zł): 19 283 mln zł
Wynik finansowy netto (w tys. zł): Zysk netto za 12 miesięcy 2002 - 183,9
Współczynnik wypłacalności: 2003 - 12,3 %
Charakterystyka: Bank Millenium (d.BIG Bank Gdański) powstał w wyniku fuzji Banku Inicjatyw Gospodarczych z Bankiem Gdańskim. Zajmuje się działalnością komercyjną oraz detaliczną ( intensywnie rozwija sieć placówek Millenium). Uczestniczy w II filarze nowego systemu emerytalnego (OFE Ego) .

Kontakt

Fax: (022) 598 10 73
Infolinia: 0 801 12 1000
Telefon: (022) 598 10 70
WWW: www.bankmillennium.pl

 

Oferta Banku

mBankKONTO OSOBISTE W MILLENIUM BANK

 

 • bezpieczne i wygodne
 • umożliwia komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy
 • daje możliwość bezpłatnego prowadzenia rachunku
 • oferuje bezpłatny dostęp do obsługi rachunku przez

  telefon (TeleMillennium®) i Internet (Millenet®)


mBankKONTO JUNIOR W MILLENIUM BANK

 

 • bezpieczne i wygodne
 • umożliwia komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy
 • oferuje bezpłatny dostęp do obsługi rachunku przez

  telefon (TeleMillennium®) i Internet (Millenet®)


mBankKONTO STUDENT W MILLENIUM BANK

 

 • bezpieczne i wygodne
 • umożliwia komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy
 • oferuje bezpłatny dostęp do obsługi rachunku przez

  telefon (TeleMillennium®) i Internet (Millenet®)


mBankKREDYT HIPOTECZNY W BANKU MILLENIUM

 • bardzo atrakcyjne oprocentowanie
 • okres spłaty do 40 lat
 • finansowanie do 100% nieruchomosci
 • kredyt w PLN, CHF, USD, EUR


mBankKARTY KREDYTOWE W BANKU MILLENIUM

 • 0 zł za roczną obsługę karty
 • 9,9% - oprocentowanie kredytu
 • nr 1 w rankingach kart kredytowych miesięcznika Forbes i dziennika Rzeczpospolita
 • 2 atrakcyjne pakiety ubezpieczeń
 • do 50 dni nieoprocentowanego kredytu

 

Wstęp

http://www.millenet.pl/images/bank_millennium.gif

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym swoje usługi klientom indywidualnym i firmom poprzez cztery linie biznesowe: Millennium, Millennium Biznes, Millennium PRESTIGE oraz Centra Obsługi Klientów Bankowości Przedsiębiorstw.

Bank jest liderem Grupy Kapitałowej Banku Millennium w skład której wchodzą: Millennium Dom Maklerski (usługi maklerskie), BEL Leasing (leasing) oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Millennium.

http://www.millenet.pl/images/PL/m1_1048569.jpg

Historia

1989

7 czerwca - powstanie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA, jednego z pierwszych banków komercyjnych w Polsce

17 lipca - rozpoczęcie działalności operacyjnej przez BIG SA

1990

Pierwsza publiczna emisja akcji Banku.

Utworzenie Biura Maklerskiego BIG SA.

Rozpoczęcie pierwszych w Polsce usług safe-custody.

Rozpoczęcie przez Bank działalności leasingowej.

1991

Wydanie pierwszej w Polsce międzynarodowej karty płatniczej systemu VISA.

http://www.millenet.pl/images/PL/1991_visa_757238.jpg

Powołanie spółki BEL Leasing Ltd.

Pierwsza w Polsce emisja Bonów Lokacyjnych.

Założenie wspólnie z Orbis SA spółki PolCard Sp. z o.o. obsługującej rozliczenia płatności kartami płatniczymi.

BIG SA zakłada Fundację "Pro Musica Camerata" wspierającą inicjatywy operowe Warszawskiej Opery Kameralnej.

1992

Pierwsze notowanie akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych - BIG SA jest pierwszym bankiem na giełdzie.

Przejęcie przez BIG SA Łódzkiego Banku Rozwoju SA
- pierwsze w powojennej historii Polski przejecie banku prywatnego.

BIG SA zdobywa tytuł "Bank Roku w Europie Środkowo - Wschodniej " przyznany przez brytyjski magazyn "Central European".

Rozpoczęcie obsługi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1993

Wydanie pierwszej polskiej karty płatniczej POLCARD CLASSIC

BIG SA zdobywa tytuł"Najlepszy polski bank w roku 1993" przyznany przez brytyjski magazyn "Eyromoney"

BIG SA zostaje Sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska w Lillehammer'94 i Atlancie '96

1995

Zakup pierwszej transzy prywatyzowanego Banku Gdańskiego SA

Pierwsze w Polsce wydzielenie ze struktur banku Biura Maklerskiego i przekształcenie go w samodzielną spółkę.

Powołanie spółki doradczej BIG Finance Sp. z o.o.

1996

Bogusław Kott, Prezes Zarządu BIG SA zostaje "Bankowcem Roku" w ankiecie "Gazety Bankowej" i Związku Banków Polskich.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla BIG SA za największe obroty na rynku obligacji.

Dom Maklerski BIG wprowadza zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

BIG SA zostaje sponsorem międzynarodowego turnieju tenisowego PROKOM Polish Open.

1997

Połączenie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA i Banku Gdańskiego SA - powstanie BIG Banku GDAŃSKIEGO SA

Emisja akcji banku w formie Globalnych Kwitów Depozytowych notowanych na giełdzie w Londynie.

BIG Bank GDAŃSKI zostaje sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyskach w Nagano 1998 i Sydney 2000

1998

Rozpoczęcie działania przez sieć nowoczesnych usług detalicznych Millennium utworzonej wspólnie z Banco Comercial Portugues.

http://www.millenet.pl/images/PL/1998_millennium_757408.jpg

Uzyskanie licencji przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne BBG SA utworzone wspólnie z Eureko BV

Bank sponsorem wielkiej retrospektywnej wystawy malarstwa Mariana Mokwy w Muzeum Narodowym w Gdańsku

1999

Rozpoczęcie działalności przez Otwarty Fundusz Emerytalny EGO

Otwarcie pierwszych 100 oddziałów sieci detalicznej Millennium

Zakup, wspólnie z Eureko, 30% prywatyzowanego PZU SA

Powołanie, wspólnie z Polską Fundacją Kultury, nagrody \"Złote Berło\" i wręczenie jej Jerzemu Giedroyciowi

Bogusław Kott został jednym z Najwybitniejszych Bankowców Dziesięciolecia Reform (1989 - 1999) w plebiscycie czytelników miesięcznika "BANK"

2000

Banco Comercial Portugues zostaje inwestorem strategicznym Banku

BIG Bank GDAŃSKI sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej - Sydney 2000

Bank otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Gdańska

2001

Połączenie BIG Banku SA w ramach, którego funkcjonowała sieć Millennium, z BIG Bankiem GDAŃSKIM

Rozpoczęcie procesu unifikacji i modernizacji systemów informatycznych

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymuje zezwolenie KPWiG na prowadzenie działalności.

Bank otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Sopotu

Stanisław Lem laureatem nagrody \"Złotego Berła\".

2002

Ujednolicenie sieci oddziałów pod marką Millennium

Nagrodę"Złote Berło" otrzymuje Roman Polański

Połączenie PTE Ego z PTE Skarbiec-Emerytura, sprzedaż udziałów na rzecz BRE Banku

Bank zostaje mecenasem i fundatoremstypendium w Konkursie Prezydenta RP na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych

Wydany wspólnie z Polskim Radiem sześciopłytowy album "Jazz w Polsce - Antologia 1950-2000" zostaje laureatem "Fryderyka"

2003

Zmiana nazwy BIG Bank GDAŃSKI na Bank Millennium

Zmiana siedziby Banku, scentralizowanie rozproszonych lokalizacji w nowym budynku Millennium Plaza w Warszawie

Bank Millennium w międzynarodowym, koordynowanym przez JPMorgan Chase Bank, konsorcjum banków odpowiedzialnych za organizację i obsługę transakcji Banku Handlowego Iraku

Bank Millennium mecenasem trasy koncertowej "Tomasz Stańko Millennium Tour 2003"

2004

Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku, otrzymuje "Nagrodę Gospodarczą" dla Najlepszego Prezesa Banku 15-lecia 1989-2004, ustanowioną przez Gazetę Prawną z okazji 15-lecia transformacji gospodarczej i honorującą osoby, które wywarły największy wpływ na polską gospodarkę w latach 1989 - 2004

Bank Millennium i Telewizja Polska SA inaugurują wspólny program "Perły Millennium", na który składają się wydarzenia artystyczne z kręgu kultury wysokiej wyprodukowane i wypromowane wspólnie przez Bank i TVP

Nagrodę "Złote Berło" otrzymuje Sławomir Mrożek