Bank Handlowy

Dane podstawowe

Skrót: Citibank Handlowy
Nazwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 103
Numer centrali: 10300006
Kod SWIFT banku: CITIPLPX
Prezes: Sławomir Sikora
Rok utworzenia: 1870
Liczba placówek: 102
Liczba bankomatów: 178
Akcjonariat: Skarb Państwa - 6,88%
ZCI Netherlands B.V. - 5,61%
Citibank Overseas Investment Corporation (podmiot zależny od Citibank N.A.) - 65,99%
Strategiczny akcjonariusz: Citibank Overseas Investment Corporation - 65,99%
Status: Spółka akcyjna, od 1997 r. notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Charakterystyka: Bank powstał z połączenia Banku Handlowego SA z Citibank (Polska) SA Bank zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych i indywidualnych.
Najstarszy z działających banków polskich. Przez wiele lat, jako największy bank prywatny, był głównym partnerem zachodnich instytucji udzielających Polsce kredytów. Obecnie koncentruje się na obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych współpracujących z zagranicą.

Kontakt

Email: listybh@citicorp.com
Fax: (022) 69 25 023
Infolinia: 0 801 666 666 (karty kredytowe)
Infolinia: 0 801 605 605 (konta, kredyty, linie kredytowe)
Infolinia: 0 801 322 484
Telefon: (22) 6577200, 6904000
WWW: http://www.citibank.pl/

 

Oferta Banku

mBankKONTO OSOBISTE W CITIBanku

 

  • ponad 100 oddziałów w całej Polsce
  • trzy konta do wyboru: CitiKonto, CitiOne oraz CitiGold
  • bezprowizyjna wypłata gotówki w bankomatach Citibank Handlowy i w sieci Euronet
  • transakcje przez całą dobę, CitiPhone, Citibank Online
  • możliwość prowadzenia dodatkowych rachunków w walutach obcych

 

Wstęp

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/images/citi_bh.gif

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citibank Handlowy szeroką gamę produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo: innowacyjne i nowoczesne produkty, rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, światową technologię, wygodny dostęp do produktów poprzez internet, telefon i sieć oddziałów oraz dostęp do globalnej sieci Citigroup.

Historia

1870

Bank Handlowy w Warszawie SA został założony w 1870 roku przez grupę osób wywodzących się z burżuazji finansowej, ziemiaństwa i inteligencji. Jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce i jednym z najstarszych, nieprzerwanie działających banków w Europie.

1914

Przed wybuchem I wojny światowej Bank Handlowy był największym prywatnym bankiem na ziemiach polskich i jednym z niewielu prowadzących obsługę finansową handlu z Rosją i Europą Zachodnią. Przetrwał dwie wojny światowe nie przerywając, a jedynie ograniczając swą działalność.

1945

Po 1945 roku Bank Handlowy został głównym polskim korespondentem banków zagranicznych, a w 1964 roku uzyskał oficjalnie monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego. Spowodowało to w konsekwencji zbudowanie największej sieci banków korespondentów, otwarcie oddziału w Londynie, przedstawicielstw zagranicznych w Nowym Jorku, Moskwie, Belgradzie, Rzymie i Berlinie oraz afiliacji w Wiedniu, Luksemburgu i Frankfurcie.

1989

Rok 1989, który był punktem zwrotnym w historii gospodarczej Polski, otworzył też nowy rozdział w historii Banku Handlowego. Bank utracił faktyczny monopol na dokonywanie rozliczeń zagranicznych, zyskał jednak większą swobodę działania w pełnym zakresie usług bankowych. Szybka rozbudowa sieci oddziałów oraz rozwinięcie nowych dziedzin usług finansowych pozwoliły na znaczący wzrost wolumenu operacji Banku w kraju i za granicą.

1997

W 1997 roku, po prawie 60 latach przerwy, Bank Handlowy powrócił na warszawską giełdę.