Bardzo dobry III kwartał dla Nordea Bank Polska S.A.
Po dziewięciu miesiącach 2007 roku Nordea Bank Polska SA osiągnął rekordowy zysk netto na poziomie 51,8 mln zł. Uzyskany w wyjątkowo udanym dla banku Nordea III kwartale 2007 roku wynik finansowy netto – 25,5 mln zł to efekt rosnących przychodów odsetkowych wynikających z intensywnie rozwijanej akcji kredytowej oraz rosnących przychodów prowizyjnym.

Dynamiczny wzrost przychodów i wolniejszy wzrost kosztów w III kwartale 2007 r.
W III kwartale 2007 roku przychody operacyjne wyniosły 85,8 mln zł, w porównaniu do 59,6 mln zł, uzyskanych w III kwartale 2006 roku (wzrost o prawie 44%).
Narastająco po trzech kwartałach 2007 roku przychody operacyjne wyniosły 232 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2006 roku wyniosły 177,1 mln zł (wzrost o 31%).
Koszty operacyjne w III kwartale 2007 roku wyniosły 55,4 mln zł i w porównaniu do III kwartału 2006 roku (45,4 mln zł) wzrosły o prawie 22%.
Narastająco po trzech kwartałach 2007 roku koszty operacyjne wyniosły 164,2 mln zł, podczas gdy w na koniec września 2006 roku sięgały 132,2 mln zł, co oznacza wzrost o nieco ponad 24%. Przyrost kosztów operacyjnych jest spowodowany podjętymi przedsięwzięciami zmierzającymi do centralizacji operacji zaplecza Banku i istotnego zwiększenia sieci placówek detalicznych, co wiąże się ze wzrostem liczby zatrudnionych i zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Kontynuacja wzrostów wyniku finansowego w III kwartale 2007 r.
Wynik operacyjny brutto wyniósł w III kwartale 2007 roku 30,4 mln zł, w porównaniu do 14,2 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o ponad 114%).
Narastająco po dziewięciu miesiącach 2007 roku Nordea Bank Polska SA zanotował wynik operacyjny brutto na poziomie 67,8 mln zł podczas gdy w analogicznym okresie roku 2006 osiągnął 44,9 mln zł (wzrost o ponad 51%).
W III kwartale 2007 roku wynik finansowy netto zamknął się kwotą 25,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 11,8 mln zł (wzrost o prawie 116%).
Po trzech kwartałach 2007 roku wynik finansowy netto banku Nordea wyniósł do 51,8 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2006 roku ubiegłego było to 35,4 mln zł (wzrost o ponad 46%).

Znaczący wzrost wartości akcji kredytowej i depozytowej oraz skali działalności banku
W porównaniu z końcem III kwartału 2006 roku (4927,9 mln zł) wartość udzielonych na koniec września 2007 roku kredytów wzrosła o prawie 56% i wyniosła 7680,7 mln zł. Wartość akcji kredytowej banku Nordea w stosunku do końca II kwartału 2007 roku (6731 mln zł) zwiększyła się o ponad 14%. Szczególnie wysoka dynamika dotyczy kredytów hipotecznych klientów indywidualnych, których wolumen brutto od września 2006 r. wzrósł o 134%, a następnie kredytów dla podmiotów gospodarczych (wzrost o 50%). W porównywanym okresie kredyty udzielone w złotych wzrosły o 1,7 mld zł, podczas gdy kredyty walutowe o 1,0 mld zł.
Wartość aktywów banku ogółem na koniec III kwartału 2007 roku wyniosła prawie 8,9 mld zł i była niemal o 1 mld zł wyższa niż na koniec II kwartału 2007 roku (7,9 mld zł) oraz aż o ponad 41% wyższa niż na koniec III kwartału 2006 roku (6,3 mld zł).
Po stronie pasywów na koniec III kwartału 2007 roku wartość zobowiązań ogółem zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2006 roku o prawie 44% i wyniosła 8267 mln zł (5767 mln zł na koniec III kwartału 2006 roku).

– Wyniki finansowe banku, a zwłaszcza powiększająca się różnica między przychodami i kosztami operacyjnymi, która ma decydujący wpływ na rentowność wyraźnie wskazują że mamy już do czynienia z korzystnym zjawiskiem skali – mówi Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska SA. – Wyraźnie widać, że procentować zaczyna decyzja o rozwoju sieci placówek bankowych oraz adekwatnie skrojona do zmieniających się potrzeb rynku oferta naszych usług finansowych. Decydujący wpływ na wyniki banku ma znaczący wzrost przychodów odsetkowych generowanych dzięki konsekwentnie prowadzonej przez bank akcji promującej kredyty hipotecznie. Z zadowoleniem odnotować też muszę rosnącą wartość przychodów prowizyjnych. Jest to efektem nie tylko dodatkowych przychodów towarzyszących akcji kredytowej, ale i rosnącemu zainteresowaniu ze strony naszych klientów zaawansowanymi usługami bankowości elektronicznej oraz transferami zagranicznymi. Spodziewam się że zwiększona aktywność banku na rynku, coraz mocniej akcentowana dzięki kampaniom reklamowym będzie sprzyjać z pewnością dalszemu wzrostowi wyniku finansowego banku.