Bank Pekao SA łączy swoje banki na Ukrainie
Warszawa, 21 czerwca 2007 - Bank Pekao SA oraz należące do niego w 100% banki na Ukrainie: UniCredit Bank Ltd i HVB Bank Ukraine podpisały porozumienie o fuzji. Ma się ona zakończyć jeszcze w tym roku. Pekao, który jest największym polskim inwestorem na Ukrainie, chce w perspektywie kilku lat stworzyć jeden z największych banków w tym kraju.

Na mocy porozumienia HVB Bank Ukraine przeniesie wszystkie swoje prawa i zobowiązania na UniCredit Bank Ltd. Porozumienie to zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obydwu banków. Jest to pierwsza duża fuzja bankowa na rynku ukraińskim.

Decyzja WZA obydwu banków jest konsekwencją dokonanego w marcu br. zakupu przez Bank Pekao SA za kwotę 84 mln euro banku HVB Bank Ukraine i otrzymanej, 30 maja br. zgody Narodowego Banku Ukrainy na konsolidację obydwu banków.

Pekao połączy obydwa banki i stworzy instytucję, która będzie się plasować na początku drugiej dziesiątki największych banków Ukrainy. Zgodnie z planem rozwoju, za kilka lat ukraiński UniCredit Bank (taką nazwę przyjmie połączony bank) stanie się jedną z największych instytucji bankowych na tamtejszym rynku.

- Chcemy być silnym graczem na wielkim rynku ukraińskim - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej UniCredit Bank. - W tym roku dynamicznie rozbudowujemy sieć detaliczną w największych miastach Ukrainy. Połączenie z HVB Ukraine da nam także dobrą pozycję na rynku klientów korporacyjnych.

Bank Pekao SA jest największym polskim inwestorem na Ukrainie - zainwestował tam dotychczas prawie 350 mln dolarów. Przyłączenie banku HVB Ukraine przyniesie wiele synergii, gdyż jest to bank, który specjalizuje się głównie w obsłudze firm i korporacji. Dotychczasowy Bank UniCredit był z kolei typowym bankiem detalicznym. Obecnie realizowany jest plan rozwoju sieci, który przewiduje do końca roku otwarcie 50 placówek bankowych w największych miastach Ukrainy (teraz Bank posiada ich 20). Z pewnością dodatkowym impulsem do rozwoju banku będzie wspólna organizacja przez Polskę i Ukrainę mistrzostw Euro 2012.

Bank Pekao SA ma wyłączność na zarządzanie biznesem na rynku ukraińskim w ramach Grupy UniCredit. W strukturze Grupy nasz region został podzielony na Pion Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pion Rynków Polskich. W skład tego ostatniego, zarządzanego przez Pekao, wchodzi Polska i Ukraina.

Rynek bankowy na mającej 47 milionów ludności Ukrainie ma ogromny potencjał wzrostu. Na koniec roku 2006 łączne aktywa bankowe na Ukrainie wynosiły 67,4 mld dolarów i stanowiły 63,3% PKB (dla porównania - w Polsce 270 mld i 74% PKB*). Szacuje się przy tym, że obecnie ponad połowa środków finansowych na Ukrainie funkcjonuje poza systemem bankowym. Według danych banku centralnego Ukrainy, poziom aktywów bankowych na do 2011 roku wzrośnie do 137 mld dolarów, co będzie stanowić 71% tamtejszego PKB.

W Polsce Bank Pekao SA stara się o fuzję z wydzieloną częścią Banku BPH SA (285 placówek). Wniosek w tej sprawie bank złożył do Komisji Nadzoru Bankowego już w styczniu 2007 roku.

*Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych - dane NBP

Wykres - Aktywa bankowe na Ukrainie

** Analiza własna na podstawie danych Narodowego Banku Ukrainy.

----------------------------------------------------------------

Bank Pekao SA działa od 77 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej w Grupie UniCredit, która jest obecna w 20 krajach, zatrudnia 140 tys. osób, obsługujących ponad 28 mln klientów w ponad 7000 placówek. Jest pierwszy w Polsce pod względem liczby klientów korporacyjnych i drugi wśród klientów indywidualnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (778 placówek w całym kraju) oraz wspólnie z BPH największą sieć bezpłatnych bankomatów (2855). Ponad 2 mln klientów Banku ma dostęp do rachunków przez Internet. Bank Pekao SA zdobył szereg nagród, m.in. Best Emerging Market Bank in Poland 2006" od Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Obecnie Trwa integracja Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA, w wyniku czego powstanie niekwestionowany lider bankowości w Europie Środkowej.Tags: