Bank BGŻ nagrodzony w Konkursie Acanthus Aureus
Bank BGŻ został jednym z laureatów Konkursu „Acanthus Aureus", podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008 w Poznaniu.

Konkurs od 2003 roku organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie, a statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy.
- Mamy nadzieję, że otrzymanie statuetki Złotego Akanta, jednego z najcenniejszych wyróżnień Międzynarodowych Targów Poznańskich, przyczyni się do ugruntowania pozytywnego wizerunku Banku BGŻ na rynku – powiedziała Daria Oleszczuk, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu w Banku BGŻ.
Kapituła w swej ocenie wzięła pod uwagę takie kryteria jak: cele uczestnictwa w targach z punktu widzenia strategii marketingowej firmy, scenariusz stoiska, koncepcję przestrzenną i koncepcję układu graficznego. Ważnym kryterium była też jakość realizacji projektu.
Nagrodzone stoisko zostało zaprojektowane na Targi Polagra-Food oraz odbywające się w dniach 3-5 października br. Targi Farma 2008 w Poznaniu.Tags: