Bank BGŻ: Ponad 35 tysięcy kredytów dla studentów
Bank BGŻ w ciągu ostatnich 9 lat udzielił 35 tys. 398 kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS). Łączna wartość tych kredytów to ponad 280 milionów zł.

– Z kredytów najczęściej korzystają studenci pierwszych lat. Prawie połowę kredytów w ubiegłym roku akademickim przyznaliśmy studentom I roku, 24 % - studentom II roku, zaś 15 % studentom III roku – powiedziała Mariola Jarnutowska kierownik wydziału w Departamencie Produktów i Usług Bankowości Detalicznej. Dotychczas umowę z Bankiem BGŻ podpisało ponad 35 tysięcy osób.
Najczęściej kredytowani przez Bank BGŻ są studenci uniwersytetów (37%), politechnik (14 %) i niepaństwowych szkół wyższych (20%). Najbardziej popularne w ostatnim roku akademickim kierunki studiów to: zarządzanie i marketing, pedagogika oraz prawo i administracja.
Preferencyjny kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich mogą otrzymać ci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Nie ma znaczenia rodzaj studiów (studia I i II stopnia, magisterskie czy doktoranckie) ani system prowadzonej nauki (stacjonarne, niestacjonarne). Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż dwa lata po ukończeniu nauki. Miesięczna rata spłaty kredytu równa jest tylko połowie miesięcznych wypłat, co sprawia, że spłata trwa dwa razy dłużej niż okres wypłat.
Oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskonta weksli NBP (obecnie 3,13 proc. w skali roku) i jest naliczane wyłącznie w okresie spłaty kredytu. Prowizja przygotowawcza to 1 proc. od każdej miesięcznej raty kredytu. Kredyt studencki może być przeznaczony na dowolny cel, np. zakup pomocy naukowych, zakwaterowanie.
Studenci zainteresowani otrzymaniem kredytu na rozpoczynający się rok akademicki powinni złożyć wniosek w Banku BGŻ do 15 listopada 2009 r.Tags: