Alior Bank już wkrótce w Polsce!
18 kwietnia 2008 r. Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku w Polsce. Bank został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Alior Bank S.A. Planowane otwarcie działalności Banku
to II połowa 2008 roku. Centrala Banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. W pierwszym etapie otwartych zostanie 80 placówek bankowych, skupionych w 10 regionach,
w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych.

Prace projektowe związane z uruchomieniem banku rozpoczęły się we wrześniu 2007 r. Prowadzi je stale powiększający się zespół doświadczonych bankowców, liczący obecnie ponad 1000 osób. Docelowo - w perspektywie 3 lat - Bank będzie zatrudniał aż 3500 pracowników.

W ciągu pierwszych 3-4 lat działalności Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku oraz zdobyć zaufanie około miliona klientów. Docelowo bank planuje otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Będzie to bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Bank przygotowuje atrakcyjną cenowo i innowacyjną ofertę produktów, która już na starcie będzie dostępna zarówno w sieci oddziałów,
jak też poprzez Internet.

Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda PLN. Alior Bank jest największą od 30 lat
tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajdzie się
wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.Tags: