AIG Bank Polska SA – dobre wyniki po 8 miesiącach 2008




Po 8 miesiącach 2008 roku AIG Bank osiągnął bardzo dobry wynik – ponad 193 miliony złotych. AIG Bank jest spółką, która niezależnie od amerykańskiego właściciela zbudowała oraz utrzymuje swoją pozycję na polskim rynku. W związku z tym sytuacja, w jakiej obecnie znalazła się grupa AIG, nie ma wpływu na działalność i stabilność banku, a pieniądze powierzone bankowi przez jego klientów są całkowicie bezpieczne.

- Sytuacja finansowa AIG Banku jest bardzo dobra – mówi Grzegorz Rojewski, prezes AIG Banku. – Wynik finansowy netto banku po 8 miesiącach 2008 roku wyniósł ponad 193 miliony złotych. Nasze aktywa stale rosną i na koniec sierpnia przekraczały 8,1 miliarda złotych. Uzyskiwane przez nas wyniki plasują nas w czołówce rankingów bankowych uwzględniających efektywność oraz poziom zwrotu z zainwestowanych kapitałów – i to na tle znakomitej kondycji całego sektora w Polsce. Współczynnik ROE AIG Banku wyniósł po I półroczu 45,6%, co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich banków, przy średnim ROE dla sektora bankowego na poziomie 27,3%. AIG Bank plasuje się także w ścisłej czołówce jeśli chodzi o jeden z podstawowych wskaźników efektywności działania – wskaźnik kosztów operacyjnych, który wyniósł 29,9% po pierwszym półroczu 2008 (średnia sektora bankowego to 52% wg danych z Informacji o Sytuacji Banków 2008/06 opublikowanej przez KNF).
- AIG Bank Polska prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim i w walucie narodowej – podkreśla Grzegorz Rojewski. – Nie posiada ekspozycji walutowej, innymi słowy: nie prowadzi operacji, które mogłyby potencjalnie wiązać się z tzw. ryzykiem walutowym, ani też nie posiada ekspozycji związanej z amerykańskim rynkiem produktów strukturalnych, w szczególności rynkiem kredytów sub-prime. Bank finansuje swoją działalność całkowicie na rynku lokalnym, w żaden sposób nie uczestniczy w finansowaniu spółek z grupy AIG. Sytuacja finansowa banku nie zależy od sytuacji AIG – uzupełnia Grzegorz Rojewski.

- W obecnej sytuacji warto również podkreślić – dodaje Grzegorz Rojewski – że AIG Bank Polska SA podlega regulacjom polskiego prawa bankowego i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik wypłacalności banku kształtuje się na bardzo wysokim poziomie 14% (dane na 31.08.2008) przy wymaganych prawem 8% Wg KNF współczynnik wypłacalności w sektorze bankowym na koniec czerwca 2008 wyniósł 10,8%.

Historia
AIG Bank Polska SA działa na rynku polskim już 10 lat (firma została kupiona przez AIG w 1998 r.). Bank zbudował swoją pozycję na rynku lokalnym wyłącznie w oparciu o lokalny standing finansowy (w oparciu o wykorzystanie lokalnych funduszy), bez wykorzystywania gwarancji wydawanych przez spółkę matkę.
AIG Bank jest członkiem najważniejszych organizacji zrzeszających instytucje finansowe w kraju – m.in. Związku Banków Polskich (prezes AIG Banku jest członkiem zarządu ZBP) oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (który chroni depozyty, zgodnie z zasadami gwarantowania depozytów BFG).

Rozwój produktów
AIG Bank był pionierem rynku kredytów ratalnych, na którym wciąż utrzymuje bardzo silną pozycję. Na rynek kredytów konsumenckich w Polsce AIG Bank wprowadza często nowatorskie rozwiązania – m.in. model placówek specjalizujących się w jednym produkcie (bądź w jednej grupie produktów) czy pierwszą pożyczkę gotówkową bez zabezpieczeń. AIG Bank wdrożył w 2006 r. (we współpracy z VISA) pierwszą w Europie chipową kartę kredytową instant (klient po odebraniu karty w oddziale może z niej natychmiast korzystać), która stała się bardzo popularna wśród klientów banku – na koniec czerwca liczba wydanych i aktywnych kart wyniosła 204 642, co pokazuje wyjątkowo duża dynamikę w sprzedaży tego produktu.

AIG Bank posiada w ofercie jedną z najatrakcyjniejszych obecnie lokat rocznych. W lutym bieżącego roku we wszystkich oddziałach banku zaczęła być dostępna wysoko oprocentowana lokata promocyjna, której minimalny wkład wynosi 1000 zł. Klienci mogą być spokojni, że zdeponowane przez nich w AIG Banku środki przyniosą im jedne z najwyższych zysków, które daje bezpieczny instrument inwestycyjny, jakim jest lokata bankowa. W zestawieniach prasowych lokata AIG Banku niezmiennie już od kilku miesięcy znajduje się wśród najlepszych (a często na pierwszym miejscu) i najbardziej opłacalnych depozytów na rynku.

Rozwój sieci
Bank systematycznie rozwija sieć dystrybucji – na koniec II kwartału 2008 miał 184 oddziały (własne i partnerskie), a do końca roku 2008 liczba ta ma się zwiększyć do ok. 237.
Bank jest również jednym z najsilniejszych i najbardziej znaczących graczy na rynku kredytów ratalnych – współpracuje z około 10 000 sklepów.

Pozycja rynkowa
Za swoją dotychczasową działalność AIG Bank Polska SA otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
2. miejsce w rankingu Najlepszych Banków 2008 („Gazeta Bankowa”, 23.06.2008)
1. miejsce w rankingu efektywności („Gazeta Bankowa”, 23.06.2008)
Najlepszy Bank 2007 (Gazeta Bankowa, 26 czerwca 2007 r.)
Najlepszy Bank 2005 (Gazeta Bankowa, 20 czerwca 2005 r.)
Najlepszy Bank 2004 (Gazeta Bankowa, 21 czerwca 2004 r.)
Najlepszy Bank 2003 (Rzeczpospolita, 5 czerwca 2004 r.)
TOP REGIONAL BANK in NEW EUROPE 2006 – nagroda za doskonałe wyniki przyznana przez firmę Finance Trainer International Ges.m.b.H,12 maja 2006 r.
Najlepszy Bank Roku 2005 w rankingu instytucji finansowych (Rzeczpospolita, 13 czerwca 2006 r.)
Orzeł Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczpospolitej 2005 roku (Rzeczpospolita, 26 kwietnia 2006 r.)
Orzeł Rzeczpospolitej 2004 – dla najlepszej instytucji finansowej (15 kwietnia 2004 r.)
Nagroda główna dla najefektywniejszego banku w rankingu „50 największych banków w Polsce” (BANK, 23 maja 2006 r.)
Nagroda specjalna dla najoszczędniejszego banku w rankingu „50 największych banków w Polsce” (BANK, 23 maja 2006 r.)
Najefektywniejsza Spółka Sektora Usług Finansowych 2004 (Gazeta Giełdy Parkiet)
Godło Programu Firma Przyjazna Klientowi 2008, 2007, 2005 i 2004
Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki” w IV edycji programu Instytutu Zarządzania
„Produkt Roku 2007” – nagroda czytelników magazynu Reader’s Digest dla pożyczki gotówkowej AIG Banku.