pomnażanie pieniędzy

Pekao SA

Bank Pekao rozpoczął piątą w tym roku subskrypcję produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów depozytowych, które tym razem oparte są o indeks WIG20. Nowe produkty inwestycyjne są dostępne w ramach subskrypcji prowadzonej w oddziałach Banku do dnia 28 sierpnia br.