HSBC Kampania wizerunkowa

HSBC Bank Polska S.A. jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej – Grupy HSBC.

Grupa HSBC powstała w 1865 roku jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Obecnie jest jedną z największych światowych instytucji oferujących usługi bankowo-finansowe. Akcje grupy są notowane na giełdach w Londynie, Hongkongu, Nowym Jorku i Paryżu.